טויוטה קורולה
2017
89K
1
77,690 ₪
טויוטה יאריס הייבריד
2016
130K
2
42,999 ₪
טויוטה קורולה
2016
75K
1
טויוטה קורולה
2015
118K
1
70,500 ₪
טויוטה ורסו
2018
39K
1
טויוטה אוריס
2008
220K
2
15,500 ₪
טויוטה קורולה
2018
26K
1
100,000 ₪
טויוטה קורולה
2013
124K
4
טויוטה פריוס הייבריד
2013
154K
2
50,000 ₪
טויוטה קורולה RUN-X
2005
237K
3
13,000 ₪
טויוטה קורולה
2014
129K
3
49,900 ₪
טויוטה קורולה
2017
45K
1
טויוטה אוונסיס
2017
104K
2
90,000 ₪
טויוטה קורולה
2016
50K
1
טויוטה קאמרי
2017
49K
1
122,000 ₪
טויוטה ורסו
2016
88K
1
89,000 ₪
טויוטה ורסו
2017
90K
1
טויוטה סולרה קבריולט
2007
5
65,000 ₪
טויוטה קורולה
2014
91K
1
65,000 ₪
טויוטה אוריס
2008
164K
3
19,000 ₪
טויוטה קורולה
2018
5K
2
105,000 ₪
טויוטה אוריס הייבריד
2015
130K
2
טויוטה אוריס הייבריד
2015
158K
2
טויוטה אוריס הייבריד
2016
61K
1
85,500 ₪
טויוטה קורולה RUN-X
2003
180K
3
11,500 ₪
טויוטה קורולה
2006
195K
4
13,000 ₪
טויוטה אוריס הייבריד
2017
95K
1
80,773 ₪
טויוטה קורולה
2016
101K
1
70,488 ₪
טויוטה יאריס הייבריד
2014
107K
2
56,000 ₪
טויוטה אוריס הייבריד
2018
1
94,000 ₪
טויוטה קורולה
2015
89K
1
69,000 ₪
טויוטה קורולה
2020
14K
1
115,000 ₪
טויוטה קורולה
2017
37K
1
86,330 ₪
טויוטה סיינה
2012
38K
2
145,000 ₪
טויוטה אוריס הייבריד
2016
42K
1
93,000 ₪
טויוטה פריוס הייבריד
2014
142K
2
55,000 ₪
טויוטה קאמרי
2014
130K
4
77,000 ₪
טויוטה יאריס
2006
135K
3
20,000 ₪
טויוטה קורולה
1999
320K
3
6,500 ₪
טויוטה קורולה
2003
204K
2
11,500 ₪
טויוטה קורולה
2017
52K
2
95,000 ₪
טויוטה קורולה
2016
66K
1
83,000 ₪
טויוטה קורולה
2017
69K
1
87,000 ₪
טויוטה אוריס
2011
230K
3
23,500 ₪
טויוטה קורולה
2008
208K
3
18,000 ₪
טויוטה אוונסיס
2014
150K
3
49,500 ₪
טויוטה אוריס הייבריד
2016
75K
1
67,000 ₪
טויוטה קאמרי
2014
132K
3
טויוטה ספייס ורסו
2014
167K
3
40,000 ₪
טויוטה קורולה
2004
290K
2
10,200 ₪
טויוטה קורולה
2014
53K
2
62,000 ₪
טויוטה קורולה
2016
106K
1
82,000 ₪
טויוטה קאמרי
2005
271K
2
18,500 ₪
טויוטה קאמרי
2017
74K
1
110,000 ₪
טויוטה פריוס הייבריד
2008
350K
2
18,900 ₪
טויוטה קורולה
2017
84K
1
79,000 ₪
טויוטה ורסו
2015
178K
2
65,500 ₪
טויוטה אוריס הייבריד
2016
69K
1
76,255 ₪
טויוטה אוריס הייבריד
2015
142K
1
59,000 ₪
טויוטה קורולה
2014
97K
1
67,000 ₪
טויוטה קורולה
2016
89K
1
73,000 ₪
טויוטה קורולה
2014
120K
2
65,000 ₪
טויוטה קורולה
2008
280K
2
17,500 ₪
טויוטה אוריס הייבריד
2015
140K
2
53,000 ₪
טויוטה פריוס הייבריד
2008
220K
2
23,000 ₪
טויוטה קורולה
2015
81K
1
75,000 ₪
טויוטה ורסו
2016
113K
2
טויוטה קורולה
2016
54K
2
79,000 ₪
טויוטה אייגו (AYGO)
2016
47K
2
45,000 ₪
טויוטה פריוס הייבריד
2018
84K
1
105,500 ₪
טויוטה ורסו
2016
113K
1
74,900 ₪
טויוטה אוריס הייבריד
2014
172K
1
47,000 ₪
טויוטה יאריס
2016
102K
1
69,000 ₪
טויוטה קורולה
2013
2
60,000 ₪
טויוטה קורולה
2016
68K
1
81,000 ₪
טויוטה קורולה הייבריד
2020
טויוטה קורולה
2020
טויוטה קורולה
2016
63K
1
82,000 ₪
טויוטה פריוס הייבריד
2017
49K
1
100,000 ₪
טויוטה אייגו (AYGO)
2018
30K
1
49,000 ₪
טויוטה קורולה
2020
טויוטה קורולה הייבריד
2019
20K
1
132,000 ₪
טויוטה יאריס
2015
60K
2
54,000 ₪
טויוטה יאריס
2003
217K
4
10,800 ₪
טויוטה ורסו
2018
73K
1
114,268 ₪
טויוטה קורולה
2015
67K
1
61,900 ₪
טויוטה יאריס
2003
215K
4
טויוטה קאמרי
2008
411K
2
16,000 ₪
טויוטה קורולה
2015
97K
1
67,900 ₪
טויוטה יאריס
2012
205K
3
29,000 ₪
טויוטה יאריס הייבריד
2012
100K
2
54,900 ₪
טויוטה קורולה
2014
148K
2
47,000 ₪
טויוטה קורולה
2008
3
15,000 ₪
טויוטה יאריס הייבריד
2019
1
1,050 ₪
טויוטה קורולה
2015
119K
1
65,000 ₪
טויוטה קורולה הייבריד
2020
127,500 ₪