סקודה ראפיד
2016
88K
1
57,900 ₪
סקודה ראפיד
2014
140K
2
39,900 ₪
סקודה ראפיד
2018
66K
2
סקודה ראפיד
2017
53K
1
סקודה ראפיד
2016
74K
1
61,000 ₪
סקודה ראפיד
2015
82K
2
55,000 ₪
סקודה ראפיד
2014
86K
1
47,000 ₪
סקודה ראפיד
2016
64K
1
64,000 ₪
סקודה ראפיד
2017
109K
1
63,600 ₪
סקודה ראפיד
2017
60K
2
74,000 ₪
סקודה ראפיד
2016
138K
1
52,000 ₪
סקודה ראפיד
2016
93K
1
סקודה ראפיד
2013
105K
3
40,000 ₪
סקודה ראפיד
2014
131K
2
31,500 ₪
סקודה ראפיד
2017
135K
1
45,000 ₪
סקודה ראפיד
2017
85K
2
66,000 ₪
סקודה ראפיד
2017
78K
1
59,000 ₪
סקודה ראפיד
2014
112K
3
39,900 ₪
סקודה ראפיד
2016
135K
1
55,000 ₪
סקודה ראפיד
2016
97K
1
60,000 ₪
סקודה ראפיד
2013
114K
3
123,456 ₪
סקודה ראפיד
2016
127K
1
58,000 ₪
סקודה ראפיד
2014
109K
2
45,000 ₪
סקודה ראפיד
2016
52K
1
64,000 ₪
סקודה ראפיד
2016
125K
1
55,900 ₪
סקודה ראפיד
2016
118K
1
60,000 ₪
סקודה ראפיד
2014
120K
3
38,000 ₪
סקודה ראפיד
2017
63K
1
סקודה ראפיד
2016
94K
1
סקודה ראפיד
2016
58K
1
סקודה ראפיד
2016
59K
1
62,900 ₪
סקודה ראפיד
2016
126K
1
53,900 ₪
סקודה ראפיד
2016
115K
1
50,000 ₪
סקודה ראפיד
2016
50,000 ₪
סקודה ראפיד
2015
125K
2
50,000 ₪
סקודה ראפיד
2016
191K
1
50,000 ₪
סקודה ראפיד
2014
90K
2
43,500 ₪
סקודה ראפיד
2014
90K
1
50,000 ₪
סקודה ראפיד
2014
88K
1
54,900 ₪
סקודה ראפיד
2016
90K
2
60,000 ₪
סקודה ראפיד
2017
78K
1
70,000 ₪
סקודה ראפיד
2014
98K
2
56,500 ₪
סקודה ראפיד
2016
95K
1
58,900 ₪
סקודה ראפיד
2017
60K
1
סקודה ראפיד
2016
124K
1
51,900 ₪
סקודה ראפיד
2014
2
40,500 ₪
סקודה ראפיד
2014
160K
2
39,000 ₪
סקודה ראפיד
2014
116K
2
42,500 ₪
סקודה ראפיד
2016
1
49,900 ₪
סקודה ראפיד
2013
2
30,000 ₪
סקודה ראפיד
2017
135K
1
סקודה ראפיד
2014
186K
3
36,000 ₪
סקודה ראפיד
2016
105K
1
54,000 ₪
סקודה ראפיד
2016
סקודה ראפיד
2017
45K
1
61,999 ₪
סקודה ראפיד
2013
190K
3
39,000 ₪
סקודה ראפיד
2018
57K
2
סקודה ראפיד
2014
152K
2
45,000 ₪
סקודה ראפיד
2014
223K
2
31,000 ₪
סקודה ראפיד
2016
108K
1
53,000 ₪
סקודה ראפיד
2016
74K
1
59,000 ₪
סקודה ראפיד
2016
106K
1
55,000 ₪
סקודה ראפיד
2015
225K
4
32,000 ₪
סקודה ראפיד
2017
39K
2
67,000 ₪
סקודה ראפיד
2016
74K
1
61,500 ₪
סקודה ראפיד
2016
95K
1
57,000 ₪
סקודה ראפיד
2016
154K
1
54,000 ₪
סקודה ראפיד
2015
86K
2
50,000 ₪
סקודה ראפיד
2018
62K
2
66,990 ₪
סקודה ראפיד
2016
90K
1
71,200 ₪
סקודה ראפיד
2016
100K
1
סקודה ראפיד
2016
123K
1
57,774 ₪
סקודה ראפיד
2014
139K
3
41,900 ₪
סקודה ראפיד
2016
80K
1
55,826 ₪
סקודה ראפיד
2017
105K
1
69,728 ₪
סקודה ראפיד
2015
125K
1
סקודה ראפיד
2014
70K
2
47,000 ₪
סקודה ראפיד
2016
121K
1
52,530 ₪
סקודה ראפיד
2016
90K
1
55,900 ₪
סקודה ראפיד
2016
120K
1
54,693 ₪
סקודה ראפיד
2015
130K
1
43,900 ₪
סקודה ראפיד
2013
170K
2
33,000 ₪
סקודה ראפיד
2013
149K
2
33,000 ₪
סקודה ראפיד
2013
75K
1
45,000 ₪
סקודה ראפיד
2013
95K
1
44,000 ₪
סקודה ראפיד
2014
160K
2
38,500 ₪
סקודה ראפיד
2013
208K
2
32,500 ₪
סקודה ראפיד
2013
113K
3
38,000 ₪
סקודה ראפיד
2014
126K
1
39,900 ₪
סקודה ראפיד
2014
170K
3
35,500 ₪
סקודה ראפיד
2016
81K
1
57,165 ₪
סקודה ראפיד
2015
112K
2
49,000 ₪
סקודה ראפיד
2016
112K
1
59,900 ₪
סקודה ראפיד
2014
135K
1
42,900 ₪
סקודה ראפיד
2015
117K
2
52,900 ₪
סקודה ראפיד
2015
65K
2
53,000 ₪