סקודה פאביה ספייס
2010
300K
2
12,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2010
161K
1
25,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2010
217K
2
17,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2010
130K
2
15,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2010
146K
2
22,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2010
180K
2
19,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2010
303K
1
25,500 ₪
סקודה פאביה ספייס
2010
151K
2
24,500 ₪
סקודה פאביה ספייס
2010
128K
2
26,500 ₪
סקודה פאביה ספייס
2010
160K
2
17,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2010
307K
2
21,600 ₪
סקודה פאביה ספייס
2010
179K
2
17,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2010
3
17,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2010
243K
3
13,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2010
245K
2
6,500 ₪
סקודה פאביה ספייס
2010
318K
2
12,500 ₪
סקודה פאביה ספייס
2010
195K
3
21,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2010
75K
2
19,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2010
172K
3
16,000 ₪