סקודה פאביה ספייס
2009
326K
1
20,500 ₪
סקודה פאביה ספייס
2015
86K
2
47,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2013
170K
2
25,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2013
189K
3
23,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2015
206K
2
43,600 ₪
סקודה פאביה ספייס
2014
300K
2
22,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2013
152K
1
27,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2006
770K
3
5,500 ₪
סקודה פאביה ספייס
2019
4K
1
96,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2010
300K
2
12,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2013
165K
1
סקודה פאביה ספייס
2008
190K
2
סקודה פאביה ספייס
2019
3K
1
98,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2009
115K
2
16,900 ₪
סקודה פאביה ספייס
2010
161K
1
25,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2008
200K
2
15,700 ₪
סקודה פאביה ספייס
2012
193K
2
21,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2010
217K
2
17,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2011
172K
2
26,600 ₪
סקודה פאביה ספייס
2010
130K
2
15,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2013
143K
2
30,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2015
110K
2
47,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2008
120K
2
22,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2016
115K
1
49,900 ₪
סקודה פאביה ספייס
2013
220K
3
19,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2009
143K
1
20,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2008
420K
4
17,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2016
115K
1
49,900 ₪
סקודה פאביה ספייס
2016
145K
1
47,900 ₪
סקודה פאביה ספייס
2010
146K
2
22,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2013
149K
2
29,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2010
180K
2
19,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2016
83K
1
53,869 ₪
סקודה פאביה ספייס
2013
220K
2
14,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2016
99K
2
45,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2012
273K
1
25,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2010
303K
1
25,500 ₪
סקודה פאביה ספייס
2010
151K
2
24,500 ₪
סקודה פאביה ספייס
2016
152K
1
47,500 ₪
סקודה פאביה ספייס
2016
123K
1
50,058 ₪
סקודה פאביה ספייס
2016
113K
1
50,058 ₪
סקודה פאביה ספייס
2016
125K
1
39,900 ₪
סקודה פאביה ספייס
2016
124K
1
50,058 ₪
סקודה פאביה ספייס
2016
62K
1
62,500 ₪
סקודה פאביה ספייס
2016
103K
1
50,058 ₪
סקודה פאביה ספייס
2016
166K
1
48,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2016
156K
1
47,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2010
128K
2
26,500 ₪
סקודה פאביה ספייס
2008
260K
3
15,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2008
220K
3
17,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2016
115K
1
50,058 ₪
סקודה פאביה ספייס
2016
112K
1
50,058 ₪
סקודה פאביה ספייס
2013
49K
2
סקודה פאביה ספייס
2009
297K
3
15,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2008
330K
3
9,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2013
215K
1
19,500 ₪
סקודה פאביה ספייס
2014
210K
2
28,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2010
160K
2
17,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2016
104K
1
סקודה פאביה ספייס
2016
146K
1
49,242 ₪
סקודה פאביה ספייס
2016
95K
1
49,852 ₪
סקודה פאביה ספייס
2016
61K
1
58,500 ₪
סקודה פאביה ספייס
2016
141K
1
49,242 ₪
סקודה פאביה ספייס
2014
362K
3
20,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2012
211K
2
21,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2008
115K
2
25,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2016
89K
1
51,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2006
255K
3
8,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2014
290K
1
22,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2016
70K
1
55,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2014
158K
2
31,900 ₪
סקודה פאביה ספייס
2012
194K
2
19,500 ₪
סקודה פאביה ספייס
2016
82K
1
53,663 ₪
סקודה פאביה ספייס
2010
307K
2
21,600 ₪
סקודה פאביה ספייס
2015
131K
2
39,900 ₪
סקודה פאביה ספייס
2012
214K
1
28,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2016
93K
1
50,676 ₪
סקודה פאביה ספייס
2015
119K
1
41,750 ₪
סקודה פאביה ספייס
2010
179K
2
17,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2015
215K
1
19,500 ₪
סקודה פאביה ספייס
2013
215K
2
28,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2016
100K
1
50,058 ₪
סקודה פאביה ספייס
2010
3
17,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2009
109K
2
23,500 ₪
סקודה פאביה ספייס
2015
80K
2
43,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2016
56K
1
52,800 ₪
סקודה פאביה ספייס
2011
195K
2
27,500 ₪
סקודה פאביה ספייס
2010
243K
3
13,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2013
350K
3
7,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2011
135K
1
22,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2009
3
10,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2011
191K
1
26,500 ₪
סקודה פאביה ספייס
2016
124K
1
50,058 ₪
סקודה פאביה ספייס
2015
1
37,800 ₪
סקודה פאביה ספייס
2012
229K
2
16,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2010
245K
2
6,500 ₪