סקודה פאביה ספייס
2015
209K
2
35,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2011
166K
2
22,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2013
199K
2
28,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2016
137K
1
52,500 ₪
סקודה פאביה ספייס
2015
94K
2
45,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2013
165K
1
סקודה פאביה ספייס
2012
279K
1
26,002 ₪
סקודה פאביה ספייס
2011
189K
3
20,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2015
105K
2
39,500 ₪
סקודה פאביה ספייס
2015
76K
2
52,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2017
93K
1
52,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2016
124K
1
50,058 ₪
סקודה פאביה ספייס
2011
200K
2
25,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2010
180K
2
19,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2011
166K
2
22,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2006
365K
2
15,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2008
210K
2
12,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2015
128K
1
36,900 ₪
סקודה פאביה ספייס
2005
212K
3
9,200 ₪
סקודה פאביה ספייס
2009
235K
2
12,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2017
100K
1
58,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2010
400K
2
12,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2013
180K
2
28,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2016
83K
1
50,573 ₪
סקודה פאביה ספייס
2011
163K
2
24,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2013
200K
2
23,900 ₪
סקודה פאביה ספייס
2009
280K
4
15,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2016
112K
1
47,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2013
199K
3
24,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2010
180K
2
15,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2012
124K
2
17,790 ₪
סקודה פאביה ספייס
2015
121K
2
34,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2013
300K
3
14,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2009
140K
1
15,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2010
188K
3
14,900 ₪
סקודה פאביה ספייס
2011
208K
2
14,500 ₪
סקודה פאביה ספייס
2019
38K
1
101,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2005
241K
3
11,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2009
178K
2
13,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2013
131K
1
19,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2009
205K
2
15,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2016
92K
1
46,490 ₪
סקודה פאביה ספייס
2008
430K
2
8,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2015
122K
2
40,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2009
250K
2
16,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2018
15K
2
62,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2016
114K
1
47,895 ₪
סקודה פאביה ספייס
2013
388K
4
12,500 ₪
סקודה פאביה ספייס
2014
111K
3
32,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2009
560K
3
10,900 ₪
סקודה פאביה ספייס
2015
134K
1
38,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2015
120K
1
39,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2009
175K
3
15,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2015
208K
2
43,500 ₪
סקודה פאביה ספייס
2011
166K
3
21,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2016
92K
2
45,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2013
450K
3
15,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2009
117K
3
17,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2016
115K
1
49,900 ₪
סקודה פאביה ספייס
2013
280K
2
27,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2016
115K
1
49,900 ₪
סקודה פאביה ספייס
2017
25K
1
61,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2013
200K
2
15,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2016
107K
1
45,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2012
202K
2
8,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2008
200K
3
13,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2011
255K
3
22,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2006
299K
4
16,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2008
215K
2
17,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2012
127K
1
30,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2009
260K
3
15,500 ₪
סקודה פאביה ספייס
2008
216K
2
11,500 ₪
סקודה פאביה ספייס
2010
135K
2
16,900 ₪
סקודה פאביה ספייס
2009
174K
3
17,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2016
40K
1
49,500 ₪
סקודה פאביה ספייס
2012
202K
3
21,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2017
39K
1
65,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2010
134K
2
14,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2008
240K
2
8,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2008
170K
2
11,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2008
320K
2
10,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2017
60K
1
65,500 ₪
סקודה פאביה ספייס
2012
193K
2
21,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2011
167K
1
23,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2017
53K
1
57,300 ₪
סקודה פאביה ספייס
2016
152K
1
47,500 ₪
סקודה פאביה ספייס
2014
121K
1
38,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2010
134K
2
16,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2013
155K
3
28,500 ₪
סקודה פאביה ספייס
2010
204K
3
18,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2016
100K
1
סקודה פאביה ספייס
2015
1
סקודה פאביה ספייס
2015
110K
1
49,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2016
92K
2
45,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2008
195K
2
10,000 ₪
סקודה פאביה ספייס
2011
146K
3
22,000 ₪