סקודה אוקטביה
2007
338K
2
13,500 ₪
סקודה אוקטביה
2017
47K
1
97,900 ₪
סקודה אוקטביה
2005
600K
4
9,999 ₪
סקודה אוקטביה
2019
7K
1
110,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
85K
1
86,500 ₪
סקודה אוקטביה
2015
133K
1
61,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
99K
2
67,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
70K
1
80,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
158K
2
60,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
97K
2
67,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
142K
2
55,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
129K
1
59,990 ₪
סקודה אוקטביה
2016
90K
1
70,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
140K
2
49,000 ₪
סקודה אוקטביה
2013
173K
2
33,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
98K
1
57,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
160K
2
54,000 ₪
סקודה אוקטביה
2011
136K
3
31,000 ₪
סקודה אוקטביה
2011
233K
2
27,500 ₪
סקודה אוקטביה
2014
365K
3
40,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
115K
1
66,999 ₪
סקודה אוקטביה
2013
110K
2
סקודה אוקטביה
2014
120K
2
סקודה אוקטביה
2015
180K
1
66,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
145K
1
60,000 ₪
סקודה אוקטביה
2017
75K
1
83,000 ₪
סקודה אוקטביה
2013
165K
2
49,900 ₪
סקודה אוקטביה
2014
169K
2
50,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
155K
2
48,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
61K
2
68,000 ₪
סקודה אוקטביה
2013
232K
4
36,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
153K
1
70,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
129K
1
59,900 ₪
סקודה אוקטביה
2014
147K
2
55,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
118K
2
53,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
90K
1
72,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
120K
2
55,000 ₪
סקודה אוקטביה
2012
140K
4
סקודה אוקטביה
2014
190K
1
60,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
126K
2
65,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
117K
2
60,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
103K
1
סקודה אוקטביה
2017
79K
1
89,999 ₪
סקודה אוקטביה
2017
95K
1
76,900 ₪
סקודה אוקטביה
2014
45K
2
69,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
89K
2
86,000 ₪
סקודה אוקטביה
2012
170K
2
סקודה אוקטביה
2016
100K
1
70,555 ₪
סקודה אוקטביה
2014
94K
1
74,900 ₪
סקודה אוקטביה
2017
68K
1
100,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
120K
1
59,900 ₪
סקודה אוקטביה
2015
91K
2
סקודה אוקטביה
2013
92K
2
54,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
86K
1
77,900 ₪
סקודה אוקטביה
2016
100K
2
סקודה אוקטביה
2016
1
סקודה אוקטביה
2011
198K
2
25,900 ₪
סקודה אוקטביה
2016
1
סקודה אוקטביה
2015
160K
2
סקודה אוקטביה
2015
76K
1
76,500 ₪
סקודה אוקטביה
2017
72K
1
84,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
97K
1
67,770 ₪
סקודה אוקטביה
2014
103K
2
62,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
110K
2
סקודה אוקטביה
2015
126K
2
58,900 ₪
סקודה אוקטביה
2015
130K
2
59,000 ₪
סקודה אוקטביה
2017
105K
1
89,000 ₪
סקודה אוקטביה
2012
160K
3
27,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
120K
2
63,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
125K
1
72,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
114K
2
64,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
125K
2
סקודה אוקטביה
2013
223K
2
32,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
89K
1
56,800 ₪
סקודה אוקטביה
2015
130K
2
57,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
90K
1
72,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
90K
1
72,000 ₪
סקודה אוקטביה
2019
16K
1
134,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
124K
1
סקודה אוקטביה
2011
253K
4
סקודה אוקטביה
2014
116K
4
75,000 ₪
סקודה אוקטביה
2013
159K
3
52,999 ₪
סקודה אוקטביה
2016
94K
1
61,900 ₪
סקודה אוקטביה
2015
127K
1
סקודה אוקטביה
2016
83K
2
80,000 ₪
סקודה אוקטביה
2017
114K
1
88,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
78K
1
73,000 ₪
סקודה אוקטביה
2017
1
67,000 ₪
סקודה אוקטביה
2013
128K
2
69,900 ₪
סקודה אוקטביה
2014
113K
1
57,900 ₪
סקודה אוקטביה
2016
138K
1
59,900 ₪
סקודה אוקטביה
2016
118K
1
65,900 ₪
סקודה אוקטביה
2014
113K
1
64,500 ₪
סקודה אוקטביה
2016
92K
1
69,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
97K
1
סקודה אוקטביה
2013
3