סקודה אוקטביה
2015
178K
2
50,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
105K
1
73,900 ₪
סקודה אוקטביה
2016
88K
2
68,999 ₪
סקודה אוקטביה
2015
116K
2
62,400 ₪
סקודה אוקטביה
2015
140K
2
67,500 ₪
סקודה אוקטביה
2015
93K
1
55,900 ₪
סקודה אוקטביה
2017
85K
1
סקודה אוקטביה
2018
40K
1
102,500 ₪
סקודה אוקטביה
2016
362K
3
38,000 ₪
סקודה אוקטביה
2013
135K
1
45,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
123K
2
52,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
115K
2
51,000 ₪
סקודה אוקטביה
2008
185K
2
18,000 ₪
סקודה אוקטביה
2013
153K
2
סקודה אוקטביה
2012
149K
3
25,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
133K
2
61,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
138K
1
58,316 ₪
סקודה אוקטביה
2013
167K
3
22,900 ₪
סקודה אוקטביה
2014
152K
2
43,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
125K
2
53,900 ₪
סקודה אוקטביה
2017
71K
1
72,680 ₪
סקודה אוקטביה
2017
89K
1
66,900 ₪
סקודה אוקטביה
2016
119K
1
סקודה אוקטביה
2016
119K
1
52,900 ₪
סקודה אוקטביה
2017
119K
1
65,800 ₪
סקודה אוקטביה
2015
80K
2
65,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
113K
1
57,900 ₪
סקודה אוקטביה
2017
110K
1
74,000 ₪
סקודה אוקטביה
2004
385K
6
6,800 ₪
סקודה אוקטביה
2011
3K
1
סקודה אוקטביה
2017
96K
1
65,900 ₪
סקודה אוקטביה
2017
51K
1
84,000 ₪
סקודה אוקטביה
2013
92K
2
54,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
186K
2
42,900 ₪
סקודה אוקטביה
2016
141K
1
58,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
144K
2
49,999 ₪
סקודה אוקטביה
2014
1
63,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
99K
3
54,900 ₪
סקודה אוקטביה
2018
43K
1
85,000 ₪
סקודה אוקטביה
2010
213K
3
17,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
130K
2
64,900 ₪
סקודה אוקטביה
2018
55K
2
95,000 ₪
סקודה אוקטביה
2019
32K
2
85,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
150K
2
44,000 ₪
סקודה אוקטביה
2013
129K
2
56,500 ₪
סקודה אוקטביה
2019
96K
1
87,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
106K
1
58,900 ₪
סקודה אוקטביה
2016
105K
1
66,000 ₪
סקודה אוקטביה
2013
151K
3
51,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
150K
2
39,000 ₪
סקודה אוקטביה
2017
67K
1
72,680 ₪
סקודה אוקטביה
2016
200K
2
45,900 ₪
סקודה אוקטביה
2016
66K
1
65,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
45K
2
סקודה אוקטביה
2015
144K
2
49,900 ₪
סקודה אוקטביה
2013
156K
3
29,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
178K
1
42,500 ₪
סקודה אוקטביה
2015
71K
1
70,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
340K
2
45,000 ₪
סקודה אוקטביה
2017
73K
1
69,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
150K
2
58,000 ₪
סקודה אוקטביה
2011
175K
2
סקודה אוקטביה
2017
89K
1
81,000 ₪
סקודה אוקטביה
2017
68K
1
סקודה אוקטביה
2019
1
סקודה אוקטביה
2017
104K
1
65,468 ₪
סקודה אוקטביה
2016
125K
2
53,500 ₪
סקודה אוקטביה
2014
92K
1
56,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
135K
2
49,999 ₪
סקודה אוקטביה
2016
69K
1
סקודה אוקטביה
2017
150K
1
60,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
108K
2
53,000 ₪
סקודה אוקטביה
2013
110K
3
סקודה אוקטביה
2016
90K
1
70,000 ₪
סקודה אוקטביה
2013
112K
2
48,000 ₪
סקודה אוקטביה
2010
202K
2
22,500 ₪
סקודה אוקטביה
2015
136K
1
59,900 ₪
סקודה אוקטביה
2016
99K
2
64,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
100K
2
52,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
120K
1
59,800 ₪
סקודה אוקטביה
2014
98K
2
סקודה אוקטביה
2014
158K
2
45,000 ₪
סקודה אוקטביה
2018
150K
1
65,000 ₪
סקודה אוקטביה
2017
48K
1
סקודה אוקטביה
2016
115K
1
57,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
377K
2
35,000 ₪
סקודה אוקטביה
2011
220K
3
סקודה אוקטביה
2014
120K
1
64,800 ₪
סקודה אוקטביה
2013
95K
2
55,000 ₪
סקודה אוקטביה
2013
171K
3
28,500 ₪
סקודה אוקטביה
2017
100K
1
92,900 ₪
סקודה אוקטביה
2016
134K
1
59,000 ₪
סקודה אוקטביה
2020
119,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
130K
2
64,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
95K
2
63,500 ₪
סקודה אוקטביה
2016
80K
1
75,000 ₪