סקודה אוקטביה
2013
138K
2
39,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
93K
1
66,000 ₪
סקודה אוקטביה
2012
195K
2
30,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
66K
1
85,500 ₪
סקודה אוקטביה
2013
149K
2
46,500 ₪
סקודה אוקטביה
2014
109K
1
60,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
51K
1
סקודה אוקטביה
2011
180K
3
40,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
100K
2
סקודה אוקטביה
2016
98K
1
76,380 ₪
סקודה אוקטביה
2015
108K
1
69,800 ₪
סקודה אוקטביה
2014
120K
1
67,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
95K
1
71,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
39K
1
99,410 ₪
סקודה אוקטביה
2015
1
69,900 ₪
סקודה אוקטביה
2014
89K
2
סקודה אוקטביה
2016
64K
1
88,990 ₪
סקודה אוקטביה
2014
121K
1
60,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
76K
1
87,000 ₪
סקודה אוקטביה
2012
145K
2
34,999 ₪
סקודה אוקטביה
2015
64K
1
80,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
60K
1
89,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
98K
1
76,900 ₪
סקודה אוקטביה
2014
68K
2
79,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
88K
2
69,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
101K
1
71,900 ₪
סקודה אוקטביה
2014
91K
1
סקודה אוקטביה
2014
70K
1
75,700 ₪
סקודה אוקטביה
2013
135K
2
55,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
69K
1
63,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
88K
1
79,000 ₪
סקודה אוקטביה
2010
140K
1
29,500 ₪
סקודה אוקטביה
2017
13K
2
129,900 ₪
סקודה אוקטביה
2016
77K
1
91,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
140K
2
69,000 ₪
סקודה אוקטביה
2009
2
19,900 ₪
סקודה אוקטביה
2013
152K
2
42,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
117K
1
66,480 ₪
סקודה אוקטביה
2015
109K
1
79,000 ₪
סקודה אוקטביה
2017
61K
1
99,999 ₪
סקודה אוקטביה
2010
420K
1
25,000 ₪
סקודה אוקטביה
2012
72K
1
63,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
62K
2
81,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
160K
2
60,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
92K
1
69,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
11K
2
78,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
70K
2
סקודה אוקטביה
2013
149K
2
45,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
40K
1
80,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
1
46,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
125K
3
63,000 ₪
סקודה אוקטביה
2011
190K
2
25,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
105K
3
57,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
100K
1
74,070 ₪
סקודה אוקטביה
2013
110K
2
61,000 ₪
סקודה אוקטביה
2010
118K
3
33,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
107K
1
94,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
2
סקודה אוקטביה
2017
47K
1
98,599 ₪
סקודה אוקטביה
2016
115K
1
95,000 ₪
סקודה אוקטביה
2010
140K
3
30,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
76K
1
סקודה אוקטביה
2017
42K
1
108,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
73K
1
68,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
268K
1
39,000 ₪
סקודה אוקטביה
2013
143K
2
44,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
22K
1
118,000 ₪
סקודה אוקטביה
2011
200K
2
29,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
30K
1
104,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
87K
1
75,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
98K
1
85,000 ₪
סקודה אוקטביה
2012
104K
2
41,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
58K
2
90,000 ₪
סקודה אוקטביה
2013
120K
2
59,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
89K
1
79,900 ₪
סקודה אוקטביה
2011
96K
2
41,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
105K
2
סקודה אוקטביה
2016
86K
1
95,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
123K
2
81,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
79K
2
79,990 ₪
סקודה אוקטביה
2015
1
סקודה אוקטביה
2013
146K
2
42,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
140K
2
65,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
106K
1
סקודה אוקטביה
2014
89K
1
76,500 ₪
סקודה אוקטביה
2006
460K
2
12,500 ₪
סקודה אוקטביה
2014
73K
1
80,900 ₪
סקודה אוקטביה
2011
130K
2
36,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
107K
1
60,000 ₪
סקודה אוקטביה
2013
107K
2
58,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
29K
1
110,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
65K
1
82,500 ₪
סקודה אוקטביה
2012
180K
2
32,900 ₪
סקודה אוקטביה
2014
109K
2
65,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
2
68,000 ₪
סקודה אוקטביה
2012
103K
2
42,500 ₪