סקודה אוקטביה החדשה
2017
29K
2
96,000 ₪
סקודה אוקטביה
2013
95K
1
סקודה ראפיד
2015
92K
1
57,803 ₪
סקודה אוקטביה
2015
106K
1
סקודה אוקטביה החדשה
2018
14K
1
110 ₪
סקודה פביה החדשה
2017
33K
1
80,000 ₪
סקודה ראפיד
2016
107K
1
57,146 ₪
סקודה אוקטביה
2015
90K
1
סקודה אוקטביה
2015
69K
1
סקודה אוקטביה
2014
72K
2
66,000 ₪
סקודה אוקטביה החדשה
2014
142K
1
55,000 ₪
סקודה סופרב החדשה
2016
1
97,000 ₪
סקודה רומסטר
2015
87K
1
סקודה רומסטר
2015
153K
2
34,500 ₪
סקודה סופרב
2013
166K
3
53,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
89K
1
90,000 ₪
סקודה אוקטביה החדשה
2015
80K
1
74,900 ₪
סקודה אוקטביה
2015
71K
1
82,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
101K
1
74,675 ₪
סקודה אוקטביה
2015
115K
1
73,954 ₪
סקודה סופרב החדשה
2015
55K
2
100,000 ₪
סקודה אוקטביה החדשה
2014
75K
1
72,000 ₪
סקודה פביה
2011
139K
2
27,000 ₪
סקודה אוקטביה
2011
124K
3
28,000 ₪
סקודה ראפיד
2015
98K
1
סקודה רומסטר
2009
226K
2
15,800 ₪
סקודה סופרב
2015
91K
1
82,503 ₪
סקודה אוקטביה
2015
101K
1
סקודה ראפיד
2015
117K
1
סקודה רומסטר
2015
68K
1
סקודה אוקטביה
2014
66K
1
78,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
101K
1
סקודה אוקטביה החדשה
2016
110K
1
סקודה פביה
2011
205K
2
24,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
108K
1
סקודה רומסטר
2015
71K
1
סקודה אוקטביה החדשה
2015
86K
1
73,900 ₪
סקודה אוקטביה
2015
90K
2
77,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
83K
1
סקודה אוקטביה
2015
85K
1
סקודה ראפיד
2014
72K
2
55,000 ₪
סקודה סופרב
2011
2
40,000 ₪
סקודה סופרב
2015
104K
2
98,000 ₪
סקודה אוקטביה
2009
134K
2
סקודה סופרב
2015
104K
2
98,000 ₪
סקודה פביה
2002
296K
5
4,500 ₪
סקודה רומסטר
2009
2
18,000 ₪
סקודה סופרב החדשה
2013
96K
1
59,500 ₪
סקודה אוקטביה
2013
109K
1
65,000 ₪
סקודה ראפיד
2017
127K
1
סקודה אוקטביה
2015
89K
1
68,864 ₪
סקודה אוקטביה
2016
79K
1
סקודה ראפיד
2017
51K
1
סקודה אוקטביה
2015
50K
1
89,500 ₪
סקודה אוקטביה
2016
122K
1
71,070 ₪
סקודה ראפיד
2016
138K
1
54,201 ₪
סקודה ראפיד
2016
124K
1
סקודה אוקטביה
2017
55K
1
סקודה ראפיד
2015
65K
1
סקודה אוקטביה
2016
85K
1
99,395 ₪
סקודה ראפיד
2015
92K
1
58,813 ₪
סקודה אוקטביה
2016
84K
1
סקודה ראפיד
2016
135K
1
50,957 ₪
סקודה ראפיד
2016
65K
1
63,448 ₪
סקודה אוקטביה
2016
115K
1
סקודה ראפיד
2016
68K
1
65,994 ₪
סקודה סופרב החדשה
2016
69K
1
124,500 ₪
סקודה ראפיד
2016
124K
1
51,995 ₪
סקודה אוקטביה
2015
85K
1
סקודה אוקטביה
2016
62K
1
סקודה אוקטביה
2015
85K
1
67,856 ₪
סקודה אוקטביה
2016
74K
1
סקודה ראפיד
2016
110K
1
סקודה סיטיגו
2014
129K
1
24,500 ₪
סקודה אוקטביה
2016
95K
1
סקודה אוקטביה
2016
114K
1
סקודה ראפיד
2014
30K
1
60,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
86K
1
סקודה אוקטביה
2015
86K
1
סקודה אוקטביה
2014
49K
1
סקודה ראפיד
2016
66K
1
סקודה אוקטביה
2016
72K
1
סקודה אוקטביה
2016
45K
1
84,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
88K
1
סקודה סופרב
2011
120K
2
40,000 ₪
סקודה אוקטביה
2013
118K
1
40,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
90K
1
90,228 ₪
סקודה סופרב
2014
70K
1
90,000 ₪
סקודה סופרב
2008
185K
2
20,000 ₪
סקודה אוקטביה
2010
324K
2
33,000 ₪
סקודה סיטיגו
2017
25K
2
43,000 ₪
סקודה אוקטביה
2012
244K
2
38,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
101K
1
סקודה סופרב החדשה
2016
66K
1
100,000 ₪
סקודה רומסטר
2015
99K
1
סקודה ראפיד
2016
108K
1
53,995 ₪