פולקסווגן ג'טה
2010
2
26,000 ₪
פולקסווגן ג'טה
2010
111K
1
23,000 ₪
פולקסווגן ג'טה
2010
2
19,900 ₪
פולקסווגן ג'טה
2010
2
פולקסווגן ג'טה
2010
150K
1
42,000 ₪
פולקסווגן ג'טה
2010
164K
2
21,900 ₪
פולקסווגן ג'טה
2010
178K
2
23,000 ₪
פולקסווגן ג'טה
2010
130K
1
פולקסווגן ג'טה
2010
223K
2
24,900 ₪
פולקסווגן ג'טה
2010
230K
2
16,500 ₪
פולקסווגן ג'טה
2010
190K
3
29,900 ₪
פולקסווגן ג'טה
2010
300K
2
27,900 ₪
פולקסווגן ג'טה
2010
310K
3
11,000 ₪
פולקסווגן ג'טה
2010
160K
3
28,000 ₪
פולקסווגן ג'טה
2010
163K
2
18,500 ₪
פולקסווגן ג'טה
2010
1K
2
29,000 ₪
פולקסווגן ג'טה
2010
137K
3
20,000 ₪
פולקסווגן ג'טה
2010
166K
2
22,000 ₪
פולקסווגן ג'טה
2010
151K
3
31,000 ₪
פולקסווגן ג'טה
2010
115K
3
20,900 ₪
פולקסווגן ג'טה
2010
371K
1
30,500 ₪
פולקסווגן ג'טה
2010
196K
3
17,000 ₪
פולקסווגן ג'טה
2010
138K
3
25,000 ₪
פולקסווגן ג'טה
2010
126K
2
פולקסווגן ג'טה
2010
140K
2
27,000 ₪
פולקסווגן ג'טה
2010
108K
2
32,000 ₪
פולקסווגן ג'טה
2010
96K
2
פולקסווגן ג'טה
2010
96K
3
30,000 ₪
פולקסווגן ג'טה
2010
140K
2
23,999 ₪
פולקסווגן ג'טה
2010
147K
3
23,000 ₪
פולקסווגן ג'טה
2010
135K
2
23,000 ₪
פולקסווגן ג'טה
2010
35K
1
40,000 ₪
פולקסווגן ג'טה
2010
1K
3
22,000 ₪
פולקסווגן ג'טה
2010
178K
1
26,000 ₪
פולקסווגן ג'טה
2010
130K
1
24,000 ₪
פולקסווגן ג'טה
2010
125K
3
19,999 ₪
פולקסווגן ג'טה
2010
80K
2
45,000 ₪
פולקסווגן ג'טה
2010
90K
2
28,000 ₪
פולקסווגן ג'טה
2010
2
20,000 ₪
פולקסווגן ג'טה
2010
160K
2
25,000 ₪
פולקסווגן ג'טה
2010
290K
2
פולקסווגן ג'טה
2010
141K
2
23,900 ₪
פולקסווגן ג'טה
2010
230K
2
19,000 ₪
פולקסווגן ג'טה
2010
131K
2
34,900 ₪
פולקסווגן ג'טה
2010
98K
1
פולקסווגן ג'טה
2010
190K
1
23,000 ₪
פולקסווגן ג'טה
2010
150K
1
23,000 ₪
פולקסווגן ג'טה
2010
125K
3
25,000 ₪
פולקסווגן ג'טה
2010
137K
3
23,000 ₪
פולקסווגן ג'טה
2010
250K
3
פולקסווגן ג'טה
2010
61K
1
26,000 ₪
פולקסווגן ג'טה
2010
165K
4
20,000 ₪
פולקסווגן ג'טה
2010
135K
2
27,000 ₪
פולקסווגן ג'טה
2010
110K
2
25,500 ₪
פולקסווגן ג'טה
2010
135K
2
23,000 ₪
פולקסווגן ג'טה
2010
193K
2
23,000 ₪
פולקסווגן ג'טה
2010
100K
1
29,000 ₪
פולקסווגן ג'טה
2010
118K
3
24,000 ₪
פולקסווגן ג'טה
2010
183K
2
21,000 ₪
פולקסווגן ג'טה
2010
132K
3
23,500 ₪
פולקסווגן ג'טה
2010
193K
3
25,000 ₪
פולקסווגן ג'טה
2010
200K
2
28,000 ₪
פולקסווגן ג'טה
2010
160K
2
פולקסווגן ג'טה
2010
149K
2
24,900 ₪
פולקסווגן ג'טה
2010
89K
3
25,500 ₪
פולקסווגן ג'טה
2010
125K
3
27,000 ₪
פולקסווגן ג'טה
2010
109K
3
17,000 ₪
פולקסווגן ג'טה
2010
102K
1
24,900 ₪
פולקסווגן ג'טה
2010
109K
3
17,000 ₪
פולקסווגן ג'טה
2010
86K
3
25,000 ₪
פולקסווגן ג'טה
2010
220K
2
29,000 ₪
פולקסווגן ג'טה
2010
90K
2
29,500 ₪
פולקסווגן ג'טה
2010
109K
2
20,000 ₪
פולקסווגן ג'טה
2010
109K
3
25,000 ₪
פולקסווגן ג'טה
2010
168K
2
23,000 ₪
פולקסווגן ג'טה
2010
144K
1
27,000 ₪
פולקסווגן ג'טה
2010
150K
2
24,000 ₪
פולקסווגן ג'טה
2010
135K
3
27,000 ₪
פולקסווגן ג'טה
2010
100K
3
25,000 ₪
פולקסווגן ג'טה
2010
143K
1
25,000 ₪
פולקסווגן ג'טה
2010
119K
3
21,000 ₪
פולקסווגן ג'טה
2010
164K
3
22,000 ₪
פולקסווגן ג'טה
2010
1
37,700 ₪
פולקסווגן ג'טה
2010
130K
2
29,000 ₪
פולקסווגן ג'טה
2010
147K
2
28,000 ₪
פולקסווגן ג'טה
2010
120K
3
23,000 ₪
פולקסווגן ג'טה
2010
87K
1
פולקסווגן ג'טה
2010
162K
2
18,000 ₪
פולקסווגן ג'טה
2010
1K
2
פולקסווגן ג'טה
2010
163K
2
18,500 ₪
פולקסווגן ג'טה
2010
98K
1
26,500 ₪
פולקסווגן ג'טה
2010
155K
1
28,000 ₪
פולקסווגן ג'טה
2010
222K
3
20,000 ₪
פולקסווגן ג'טה
2010
228K
2
23,000 ₪
פולקסווגן ג'טה
2010
70K
2
פולקסווגן ג'טה
2010
200K
2