מאזדה 323 לאנטיס
2003
250K
3
5,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2001
200K
3
6,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2002
141K
3
10,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2003
87K
4
11,700 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2001
105K
4
7,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2003
164K
3
6,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2002
257K
4
5,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2003
267K
3
6,500 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2001
199K
6
6,500 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2004
280K
4
7,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2001
27K
7
6,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2004
182K
2
4,500 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2004
220K
5
5,800 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
1999
142K
2
5,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2004
220K
4
8,000 ₪
מאזדה 323
1997
200K
2
2,800 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2002
180K
4
2,500 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
1998
197K
4
5,500 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2001
200K
4
מאזדה 323 לאנטיס
2003
3
5,500 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2000
220K
3
4,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2001
217K
1
6,500 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2002
95K
2
10,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
1999
185K
2
5,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
1999
280K
5
2,800 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2004
192K
3
6,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2003
148K
2
9,500 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2000
240K
3
3,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2003
163K
2
6,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2000
199K
3
8,500 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2000
240K
3
3,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2004
151K
2
6,500 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2003
195K
3
8,500 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2004
163K
3
6,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2004
180K
2
5,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2004
290K
3
6,500 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2003
117K
3
7,400 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2003
198K
3
8,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
1999
244K
5
2,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2003
342K
2
7,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
1999
2K
4
5,500 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2001
240K
3
3,500 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2003
240K
4
4,500 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2002
192K
4
4,500 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2002
295K
3
7,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2001
190K
4
8,999 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2004
194K
3
9,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2001
260K
4
1,800 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2002
200K
4
3,500 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2001
260K
6
מאזדה 323 לאנטיס
2000
292K
2
8,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
1999
159K
3
8,500 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
1999
93K
1
7,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2002
180K
3
5,500 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2000
20K
3
5,555,555 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2004
200K
3
5,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
1998
200K
3
6,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
1999
165K
2
5,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2001
300K
6
2,500 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2002
200K
3
5,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2004
180K
2
6,500 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
1999
210K
4
2,200 ₪
מאזדה 323
1993
250K
5
5,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2001
275K
4
3,000 ₪
מאזדה 323
2003
317K
3
9,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2001
230K
2
5,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2000
180K
1
5,500 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2004
205K
3
11,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2001
187K
3
8,200 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2004
260K
3
7,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2004
225K
3
7,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2000
190K
3
2,800 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2004
220K
4
6,500 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2002
194K
3
5,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
1999
214K
2
3,500 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2004
208K
2
5,700 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2000
270K
3
5,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2000
180K
3
3,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
1999
224K
2
6,000 ₪
מאזדה 323
1997
190K
3
מאזדה 323 לאנטיס
2000
300K
2
4,500 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2004
280K
4
7,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2001
145K
4
7,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2001
300K
6
3,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
1999
309K
3
4,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2000
20K
3
11,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2003
140K
2
9,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2004
288K
2
4,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2004
200K
3
7,600 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
1999
260K
8
מאזדה 323 לאנטיס
2000
160K
3
6,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2001
255K
3
3,200 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2003
264K
5
5,200 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2004
183K
2
8,500 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2002
276K
3
4,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2000
120K
3
6,000 ₪