מאזדה 323 לאנטיס
2004
194K
3
9,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2002
142K
2
8,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2001
240K
3
1,800 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2000
115K
3
5,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2000
168K
5
7,900 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2001
220K
2
5,000 ₪
מאזדה 323
1996
140K
2
5,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
1999
206K
4
7,500 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2002
200K
3
8,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2001
170K
3
מאזדה 323 לאנטיס
2002
2
מאזדה 323 לאנטיס
2003
145K
2
6,500 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2000
127K
2
11,000 ₪
מאזדה 323
1997
106K
1
4,900 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2004
3
8,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2003
4
6,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2000
330K
3
9,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
1997
263K
2
5,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2004
215K
3
4,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2004
3
מאזדה 323 לאנטיס
2001
205K
3
5,500 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2004
142K
3
8,900 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2003
150K
3
15,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
1997
174K
3
4,490 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2000
93K
7
10,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2000
320K
4
5,500 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2004
150K
3
מאזדה 323 לאנטיס
1999
5
מאזדה 323 לאנטיס
2000
2
2,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2002
2
6,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2000
37K
2
10,000 ₪
מאזדה 323
1997
1
5,500 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2003
139K
2
8,500 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2000
163K
2
4,500 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2004
220K
3
2,400 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2003
280K
2
4,500 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2003
220K
3
2,400 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2004
1K
2
8,700 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2004
153K
5
8,500 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2004
199K
4
6,400 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2003
360K
3
מאזדה 323 לאנטיס
2001
177K
3
3,500 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2002
216K
3
4,800 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
1999
112K
1
9,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2001
165K
3
מאזדה 323 לאנטיס
2000
260K
2
4,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2000
199K
3
מאזדה 323 לאנטיס
2000
285K
5
4,200 ₪