מאזדה 323
1994
250K
4
8,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
1999
245K
4
11,500 ₪
מאזדה 323
1997
189K
3
4,500 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
1999
110K
3
2,500 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2002
210K
4
2,800 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2003
190K
3
6,700 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2004
240K
5
6,200 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
1997
168K
4
4,900 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2002
190K
3
8,500 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
1999
255K
1
4,300 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2003
180K
3
9,500 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2004
220K
4
7,500 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2004
300K
3
7,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
1999
3,800 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2000
251K
7
5,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2000
2
7,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2000
300K
3
2,600 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2000
175K
3
6,500 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2004
275K
3
5,500 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2004
258K
7
5,500 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2004
220K
4
6,500 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2001
265K
3
5,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2000
145K
3
4,500 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2001
320K
1
7,500 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2001
210K
2
4,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2004
220K
2
7,500 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2004
169K
3
4,500 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2001
3
4,300 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2002
108K
1
8,500 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2004
258K
4
7,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2004
217K
3
7,800 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2000
191K
2
7,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2001
278K
4
6,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2003
171K
3
7,800 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
1999
260K
5
7,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2002
2K
3
7,400 ₪
מאזדה 323
2001
260K
3
5,000 ₪
מאזדה לאנטיס
2002
260K
1
10,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2004
200K
4
3,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2004
197K
4
7,200 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2004
180K
2
12,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2004
192K
3
8,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
1999
199K
3
6,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2004
144K
2
13,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2003
270K
2
מאזדה 323
1997
260K
2
5,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2000
300K
4
מאזדה 323 לאנטיס
2002
207K
4
מאזדה 323 לאנטיס
2001
170K
2
6,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
1997
178K
3
4,200 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
1998
210K
3
3,200 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2001
200K
2
12,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
1999
188K
4
2,700 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2001
266K
2
6,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2001
126K
3
13,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2001
280K
2
5,000 ₪
מאזדה 323
1997
194K
5
5,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2003
240K
3
7,500 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2003
140K
2
מאזדה 323 לאנטיס
2000
260K
4
מאזדה 323
1996
100K
1
5,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2001
189K
4
5,900 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2004
225K
3
7,200 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2003
80K
3
12,500 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2004
340K
4
4,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2000
230K
3
5,500 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2003
294K
3
6,350 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2000
222K
4
4,500 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2003
250K
2
5,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2000
187K
5
3,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
1999
248K
2
3,500 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2002
198K
3
6,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2000
65K
1
13,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2003
229K
3
5,700 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2001
300K
4
6,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
1998
280K
5
2,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2001
150K
2
מאזדה 323 לאנטיס
2001
223K
3
5,500 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2004
284K
4
7,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2002
190K
5
6,500 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2002
200K
4
7,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2003
196K
2
7,500 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2000
3
6,800 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2000
300K
4
מאזדה לאנטיס
2004
175K
2
7,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2003
176K
2
7,500 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2003
142K
3
9,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2004
200K
2
8,500 ₪
מאזדה 323
1997
217K
3
4,800 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2003
195K
3
6,800 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2001
240K
3
6,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2003
132K
2
8,000 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2001
169K
2
7,800 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2003
227K
3
7,500 ₪
מאזדה 323 לאנטיס
2000
100K
1
12,000 ₪
מאזדה לאנטיס
2002
194K
2
8,500 ₪