רכב

תצוגה מיון
109 מודעות - עמוד 1 מתוך 3

2018

86K ק"מ
1 יד
120,000 ₪

יונדאי סונטה הייבריד

2018
8% 115,000 ₪
95K ק"מ
1 יד
105,000 ₪

יונדאי סונטה הייבריד

2018
4% 120,000 ₪
77K ק"מ
1 יד
115,000 ₪

יונדאי סונטה הייבריד

2018
1% 118,800 ₪
57K ק"מ
1 יד
118,473 ₪

יונדאי סונטה הייבריד

2018
9% 120,000 ₪
70K ק"מ
1 יד
108,000 ₪

יונדאי סונטה הייבריד

2018

59K ק"מ
1 יד
 

יונדאי סונטה הייבריד

2018
2% 115,500 ₪
76K ק"מ
1 יד
113,017 ₪

יונדאי סונטה הייבריד

2018

80K ק"מ
2 יד
104,000 ₪

יונדאי סונטה הייבריד

2018

22K ק"מ
1 יד
128,000 ₪

יונדאי סונטה הייבריד

2018

67K ק"מ
1 יד
 

יונדאי סונטה הייבריד

2018

80K ק"מ
2 יד
112,000 ₪

יונדאי סונטה הייבריד

2018
1% 107,000 ₪
95K ק"מ
1 יד
107,482 ₪

יונדאי סונטה הייבריד

2018
2% 112,000 ₪
88K ק"מ
1 יד
109,580 ₪

יונדאי סונטה הייבריד

2018

29K ק"מ
2 יד
 

יונדאי סונטה הייבריד

2018

100K ק"מ
1 יד
84,000 ₪

יונדאי סונטה הייבריד

2018

73K ק"מ
1 יד
113,953 ₪

יונדאי סונטה הייבריד

2018
2% 87,000 ₪
141K ק"מ
1 יד
85,000 ₪

יונדאי סונטה הייבריד

2018

70K ק"מ
1 יד
115,345 ₪

יונדאי סונטה הייבריד

2018

69K ק"מ
1 יד
115,054 ₪

יונדאי סונטה הייבריד

2018
5% 118,500 ₪
80K ק"מ
1 יד
111,845 ₪

יונדאי סונטה הייבריד

2018
7% 105,000 ₪
1 יד
97,000 ₪

יונדאי סונטה הייבריד

2018
1% 113,893 ₪
79K ק"מ
1 יד
112,116 ₪

יונדאי סונטה הייבריד

2018

80K ק"מ
1 יד
 

יונדאי סונטה הייבריד

2018

97K ק"מ
1 יד
102,000 ₪

יונדאי סונטה הייבריד

2018
3% 117,000 ₪
60K ק"מ
1 יד
113,000 ₪

יונדאי סונטה הייבריד

2018
3% 126,000 ₪
80K ק"מ
2 יד
122,000 ₪

יונדאי סונטה הייבריד

2018
3% 114,500 ₪
83K ק"מ
1 יד
110,981 ₪

יונדאי סונטה הייבריד

2018
2% 112,500 ₪
86K ק"מ
1 יד
109,867 ₪

יונדאי סונטה הייבריד

2018

100K ק"מ
1 יד
105,000 ₪

יונדאי סונטה הייבריד

2018
14% 107,640 ₪
106K ק"מ
1 יד
91,840 ₪

יונדאי סונטה הייבריד

2018

54K ק"מ
1 יד
126,000 ₪

יונדאי סונטה הייבריד

2018
1% 110,000 ₪
91K ק"מ
1 יד
109,172 ₪

יונדאי סונטה הייבריד

2018

88K ק"מ
1 יד
110,000 ₪

יונדאי סונטה הייבריד

2018

120K ק"מ
1 יד
 

יונדאי סונטה הייבריד

2018
1% 116,000 ₪
66K ק"מ
1 יד
115,335 ₪

יונדאי סונטה הייבריד

2018
10% 109,000 ₪
89K ק"מ
1 יד
98,000 ₪

יונדאי סונטה הייבריד

2018

115K ק"מ
1 יד
121,000 ₪

יונדאי סונטה הייבריד

2018

60K ק"מ
1 יד
 

יונדאי סונטה הייבריד

2018
11% 111,390 ₪
91K ק"מ
1 יד
99,000 ₪

יונדאי סונטה הייבריד

2018

71K ק"מ
2 יד
105,000 ₪

יונדאי סונטה הייבריד

2018

63K ק"מ
1 יד
124,000 ₪

יונדאי סונטה הייבריד

2018

85K ק"מ
1 יד
109,786 ₪

יונדאי סונטה הייבריד

2018

99K ק"מ
2 יד
110,000 ₪

יונדאי סונטה הייבריד

2018
2% 125,483 ₪
76K ק"מ
1 יד
122,838 ₪

יונדאי סונטה הייבריד

2018

55K ק"מ
1 יד
119,153 ₪

יונדאי סונטה הייבריד

2018

180K ק"מ
1 יד
99,999 ₪

יונדאי סונטה הייבריד

2018

65K ק"מ
1 יד
115,760 ₪