יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
75K
2
58,000 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
33K
2
65,000 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
122K
1
63,000 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
103K
1
57,000 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
60K
2
61,000 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
117K
2
63,900 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
100K
1
60,000 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
100K
2
69,000 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
86K
1
62,656 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
65K
2
59,900 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
1
59,500 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
130K
1
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
89K
1
59,534 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
152K
2
49,500 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
136K
2
56,000 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
140K
2
57,000 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
107K
2
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
113K
1
63,984 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
122K
2
58,000 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
138K
2
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
102K
1
64,000 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
146K
1
62,000 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
140K
2
61,900 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
108K
2
60,000 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
2
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
85K
2
59,900 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
129K
1
56,900 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
131K
2
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
109K
1
50,999 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
124K
1
59,000 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
101K
2
60,000 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
85K
1
65,520 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
89K
1
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
103K
2
56,000 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
99K
1
55,000 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
66K
2
73,000 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
99K
2
66,900 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
95K
1
64,792 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
115K
2
60,000 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
124K
1
59,000 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
112K
2
54,000 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
72K
1
74,000 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
119K
1
53,000 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
87K
1
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
107K
1
54,900 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
77K
2
68,000 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
76K
1
63,757 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
54K
1
64,787 ₪