יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
105K
2
58,000 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2018
12K
1
107,500 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
70K
1
66,999 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
106K
1
72,240 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
87K
1
66,000 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2018
12K
2
94,900 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
37K
1
78,900 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
105K
1
68,000 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
100K
1
68,730 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
105K
1
66,000 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2017
83K
2
86,000 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
65K
2
71,500 ₪
יונדאי אלנטרה (2001-2007)
2005
185K
2
6,200 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
131K
1
62,420 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
67K
1
68,975 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
68K
1
70,200 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
92K
1
71,379 ₪
יונדאי אלנטרה (2001-2007)
2004
260K
3
3,500 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
66K
1
69,500 ₪
יונדאי אלנטרה (2001-2007)
2004
176K
4
4,000 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
45K
1
69,900 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
70K
1
71,900 ₪
יונדאי אלנטרה (2001-2007)
2007
200K
1
6,000 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2017
47K
1
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
118K
1
68,370 ₪
יונדאי אלנטרה (2001-2007)
2006
243K
4
7,000 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
106K
1
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2019
12K
1
104,900 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
96K
1
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
98K
1
70,000 ₪
יונדאי אלנטרה (2001-2007)
2005
200K
4
5,000 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
70K
1
69,000 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
112K
1
68,392 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
101K
1
68,392 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
125K
1
60,995 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
100K
1
68,495 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2019
1
1,495 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2018
12K
1
107,500 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
109K
1
73,100 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2019
4K
1
117,480 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
103K
1
73,960 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
83K
1
73,851 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
93K
1
68,701 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
87K
1
73,851 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2019
1
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
94K
1
71,070 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2019
9K
1
117,000 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
97K
1
70,349 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
135K
1
71,000 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
75K
1
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
103K
1
66,229 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
63K
1
79,500 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2017
54K
1
87,000 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
85K
1
69,900 ₪
יונדאי אלנטרה (2001-2007)
2006
279K
2
4,900 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
88K
1
77,000 ₪
יונדאי אלנטרה
2016
114K
1
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2017
94K
1
72,000 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
95K
1
74,900 ₪
יונדאי אלנטרה (2001-2007)
2005
210K
3
7,000 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
145K
1
66,000 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
90K
1
71,585 ₪
יונדאי אלנטרה
2016
71K
1
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
85K
1
65,000 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2017
47K
1
82,500 ₪
יונדאי אלנטרה
2016
28K
1
יונדאי אלנטרה
2016
69K
1
יונדאי אלנטרה
2016
90K
1
יונדאי אלנטרה
2016
101K
1
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
105K
2
56,000 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
116K
1
67,860 ₪
יונדאי אלנטרה
2016
116K
1
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2017
110K
1
68,000 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2019
19K
1
94,900 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
112K
1
יונדאי אלנטרה
2016
77K
1
יונדאי אלנטרה (2001-2007)
2005
170K
1
6,000 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
116K
1
68,295 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
127K
1
68,000 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
81K
1
73,027 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2017
74K
1
82,414 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2019
6K
1
117,480 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
103K
1
73,920 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
101K
1
66,000 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
69K
1
68,500 ₪
יונדאי אלנטרה (2001-2007)
2004
198K
2
5,900 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2017
28K
2
80,000 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
91K
1
71,810 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
78K
1
74,760 ₪
יונדאי אלנטרה (2001-2007)
2006
215K
2
7,000 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2019
1
113,000 ₪
יונדאי אלנטרה (2016 ואילך)
2016
104K
1
74,000 ₪
יונדאי אלנטרה (2001-2007)
2006
270K
2
6,000 ₪
יונדאי אלנטרה
2016
83K
1
יונדאי אלנטרה (2001-2007)
2007
170K
2
5,500 ₪
יונדאי אלנטרה
2016
109K
1