סוזוקי סוויפט
2012
145K
2
33,000 ₪
סוזוקי אלטו
2011
148K
5
11,500 ₪
סוזוקי SX4 קרוסאובר
2015
112K
1
56,000 ₪
סוזוקי SX4 קרוסאובר
2015
118K
2
55,000 ₪
סוזוקי סלריו
2017
44K
1
34,900 ₪
סוזוקי אלטו
2010
4
סוזוקי ליאנה
2004
98K
3
9,990 ₪
סוזוקי SX4 קרוסאובר
2015
150K
1
סוזוקי SX4 קרוסאובר
2015
120K
1
65,000 ₪
סוזוקי SX4 קרוסאובר
2014
73K
1
59,042 ₪
סוזוקי SX4 קרוסאובר
2014
107K
2
49,900 ₪
סוזוקי SX4 קרוסאובר
2014
117K
1
57,717 ₪
סוזוקי אלטו
2014
85K
3
18,000 ₪
סוזוקי SX4 קרוסאובר
2016
144K
1
50,000 ₪
סוזוקי אלטו
2010
128K
2
סוזוקי בלנו
2017
100K
1
50,000 ₪
סוזוקי SX4 קרוסאובר
2015
57K
2
55,000 ₪
סוזוקי SX4 קרוסאובר
2016
53K
2
76,000 ₪
סוזוקי SX4 קרוסאובר
2016
112K
1
סוזוקי SX4 קרוסאובר
2015
138K
1
56,000 ₪
סוזוקי SX4 קרוסאובר
2016
53K
1
72,000 ₪
סוזוקי ספלאש
2011
182K
2
סוזוקי SX4 קרוסאובר
2015
89K
2
65,000 ₪
סוזוקי SX4 קרוסאובר
2014
88K
2
57,000 ₪
סוזוקי ליאנה
2004
210K
2
3,500 ₪
סוזוקי SX4 קרוסאובר
2015
145K
2
54,900 ₪
סוזוקי סוויפט
2011
61K
3
36,000 ₪
סוזוקי סלריו
2017
70K
1
35,000 ₪
סוזוקי SX4 קרוסאובר
2015
61K
3
66,000 ₪
סוזוקי SX4
2008
180K
2
15,333 ₪
סוזוקי SX4 קרוסאובר
2015
131K
2
סוזוקי SX4
2010
130K
2
26,000 ₪
סוזוקי SX4 קרוסאובר
2015
77K
1
62,500 ₪
סוזוקי סלריו
2016
61K
2
31,000 ₪
סוזוקי סלריו
2018
16K
1
50,000 ₪
סוזוקי בלנו
2017
150K
1
סוזוקי SX4 קרוסאובר
2014
85K
2
59,500 ₪
סוזוקי SX4 קרוסאובר
2014
85K
2
59,800 ₪
סוזוקי ליאנה
2007
161K
4
9,500 ₪
סוזוקי סוויפט
2017
79K
1
סוזוקי SX4 קרוסאובר
2015
42K
1
סוזוקי SX4
2014
110K
2
49,900 ₪
סוזוקי SX4 קרוסאובר
2014
72K
1
59,000 ₪
סוזוקי SX4 קרוסאובר
2017
57K
1
59,500 ₪
סוזוקי ספלאש
2011
200K
4
סוזוקי בלנו
2017
68K
1
60,000 ₪
סוזוקי SX4 קרוסאובר
2015
120K
2
67,000 ₪
סוזוקי SX4 קרוסאובר
2015
78K
1
סוזוקי SX4 קרוסאובר
2018
12K
1
97,000 ₪
סוזוקי אלטו
2012
123K
5
18,300 ₪
סוזוקי SX4 קרוסאובר
2015
1
63,000 ₪
סוזוקי SX4 קרוסאובר
2017
29K
2
86,500 ₪
סוזוקי SX4 קרוסאובר
2014
65K
1
57,000 ₪
סוזוקי SX4
2010
164K
2
23,800 ₪
סוזוקי SX4 קרוסאובר
2014
104K
2
54,000 ₪
סוזוקי אלטו
2011
95K
3
15,000 ₪
סוזוקי SX4 קרוסאובר
2016
98K
1
63,000 ₪
סוזוקי סוויפט
2007
188K
1
20,000 ₪
סוזוקי SX4
2011
195K
3
23,500 ₪
סוזוקי אלטו
2011
159K
1
13,500 ₪
סוזוקי אלטו
2013
93K
2
15,500 ₪
סוזוקי SX4
2011
150K
2
21,900 ₪
סוזוקי SX4 קרוסאובר
2015
68K
1
63,900 ₪
סוזוקי ליאנה
2007
257K
4
8,000 ₪
סוזוקי אלטו
2011
136K
2
15,500 ₪
סוזוקי ליאנה
2007
170K
2
11,000 ₪
סוזוקי אלטו
2013
111K
4
16,000 ₪
סוזוקי SX4 קרוסאובר
2015
104K
2
65,000 ₪
סוזוקי סופר בלנו
1996
150K
3
2,500 ₪
סוזוקי SX4
2010
1K
3
סוזוקי סוויפט
2008
169K
4
15,000 ₪
סוזוקי SX4 קרוסאובר
2014
55K
2
55,000 ₪
סוזוקי בלנו
2000
231K
4
4,500 ₪
סוזוקי SX4 קרוסאובר
2014
74K
1
60,000 ₪
סוזוקי אלטו
2013
120K
2
18,000 ₪
סוזוקי אלטו
2010
139K
2
9,800 ₪
סוזוקי SX4 קרוסאובר
2013
105K
1
52,000 ₪
סוזוקי ספלאש
2009
188K
3
14,000 ₪
סוזוקי אלטו
2015
82K
3
19,000 ₪
סוזוקי SX4 קרוסאובר
2016
152K
1
50,000 ₪
סוזוקי ליאנה
2005
190K
2
7,300 ₪
סוזוקי אלטו
2011
125K
2
11,000 ₪
סוזוקי SX4
2008
196K
2
12,900 ₪
סוזוקי סוויפט
2008
4
16,200 ₪
סוזוקי אלטו
2013
166K
1
19,000 ₪
סוזוקי סוויפט
2012
153K
3
29,500 ₪
סוזוקי ליאנה
2007
172K
4
10,000 ₪
סוזוקי SX4 קרוסאובר
2014
2
40,000 ₪
סוזוקי בלנו
2016
77K
1
55,000 ₪
סוזוקי וואגון
2003
292K
3
25,000 ₪
סוזוקי אלטו
2010
92K
3
13,500 ₪
סוזוקי סופר בלנו
1998
191K
1
8,000 ₪
סוזוקי סלריו
2017
12K
1
36,500 ₪
סוזוקי ליאנה
2007
150K
3
10,000 ₪
סוזוקי אלטו
2012
132K
2
16,000 ₪
סוזוקי בלנו
2018
26K
1
67,000 ₪