סוזוקי SX4
2009
99K
2
24,500 ₪
סוזוקי אלטו
2011
193K
3
11,500 ₪
סוזוקי בלנו
2016
41K
1
57,200 ₪
סוזוקי סלריו
2017
55K
1
37,000 ₪
סוזוקי בלנו
2016
30K
1
59,000 ₪
סוזוקי סוויפט
2012
104K
2
24,000 ₪
סוזוקי סלריו
2017
78K
1
31,000 ₪
סוזוקי ספלאש
2013
130K
2
26,500 ₪
סוזוקי ספלאש
2014
176K
2
19,800 ₪
סוזוקי בלנו
2017
54K
1
59,000 ₪
סוזוקי סוויפט
2016
67K
1
50,000 ₪
סוזוקי איגניס
2017
59K
1
60,000 ₪
סוזוקי SX4 קרוסאובר
2016
105K
1
63,000 ₪
סוזוקי סוויפט
2009
250K
4
20,000 ₪
סוזוקי אלטו
2011
94K
1
סוזוקי SX4
2014
37K
1
44,000 ₪
סוזוקי סוויפט
2017
25K
2
58,000 ₪
סוזוקי SX4
2012
82K
3
35,000 ₪
סוזוקי סלריו
2019
17K
1
55,000 ₪
סוזוקי אלטו
2014
85K
3
22,000 ₪
סוזוקי ליאנה
2006
230K
3
6,500 ₪
סוזוקי בלנו
2017
65K
2
59,900 ₪
סוזוקי בלנו
2017
76K
1
סוזוקי SX4 קרוסאובר
2015
120K
2
67,000 ₪
סוזוקי בלנו
2019
1
סוזוקי SX4 קרוסאובר
2014
120K
1
47,500 ₪
סוזוקי בלנו
2016
86K
1
49,000 ₪
סוזוקי SX4
2013
84K
2
35,999 ₪
סוזוקי SX4
2013
84K
1
38,500 ₪
סוזוקי סוויפט
2008
197K
2
21,000 ₪
סוזוקי אלטו
2011
175K
4
13,900 ₪
סוזוקי ליאנה
2007
150K
3
7,500 ₪
סוזוקי SX4 קרוסאובר
2015
60K
1
65,000 ₪
סוזוקי SX4 קרוסאובר
2016
150K
1
53,000 ₪
סוזוקי איגניס
2002
114K
3
9,500 ₪
סוזוקי בלנו
1996
254K
4
1,200 ₪
סוזוקי SX4 קרוסאובר
2013
105K
1
59,000 ₪
סוזוקי SX4
2010
50K
3
29,500 ₪
סוזוקי בלנו
2017
74K
1
51,000 ₪
סוזוקי SX4 קרוסאובר
2016
126K
1
55,000 ₪
סוזוקי ליאנה
2004
250K
4
9,000 ₪
סוזוקי סוויפט
2001
134K
5
סוזוקי SX4 קרוסאובר
2016
99K
1
67,000 ₪
סוזוקי בלנו
2016
49K
2
52,000 ₪
סוזוקי בלנו
2002
190K
8
4,500 ₪
סוזוקי SX4 קרוסאובר
2015
70K
2
59,900 ₪
סוזוקי סוויפט
2009
120K
3
22,000 ₪
סוזוקי SX4 קרוסאובר
2016
53K
1
72,000 ₪
סוזוקי סוויפט
2016
79K
1
51,000 ₪
סוזוקי SX4 קרוסאובר
2013
147K
3
50,000 ₪
סוזוקי SX4 קרוסאובר
2016
160K
1
52,000 ₪
סוזוקי בלנו
2017
61K
1
63,000 ₪
סוזוקי SX4 קרוסאובר
2017
100K
1
72,000 ₪
סוזוקי SX4 קרוסאובר
2016
75K
1
72,900 ₪
סוזוקי SX4 קרוסאובר
2014
34K
1
68,000 ₪
סוזוקי סלריו
2018
28K
1
44,900 ₪
סוזוקי סוויפט
2018
15K
1
79,000 ₪
סוזוקי SX4 קרוסאובר
2014
88K
1
62,000 ₪
סוזוקי איגניס
2019
5K
1
79,000 ₪
סוזוקי ספלאש
2014
128K
4
22,000 ₪
סוזוקי סלריו
2017
31K
1
38,000 ₪
סוזוקי SX4 קרוסאובר
2016
76K
1
71,000 ₪
סוזוקי SX4 קרוסאובר
2014
81K
1
73,000 ₪
סוזוקי SX4
2010
177K
2
28,000 ₪
סוזוקי בלנו
2017
45K
1
65,000 ₪
סוזוקי סלריו
2017
31K
1
39,000 ₪
סוזוקי אלטו
2012
75K
2
22,000 ₪
סוזוקי סוויפט
2013
225K
1
21,000 ₪
סוזוקי SX4 קרוסאובר
2014
117K
2
56,500 ₪
סוזוקי SX4 קרוסאובר
2014
59K
2
64,000 ₪
סוזוקי SX4 קרוסאובר
2016
53K
1
73,900 ₪
סוזוקי SX4 קרוסאובר
2017
35K
1
86,000 ₪
סוזוקי אלטו
2015
100K
1
22,000 ₪
סוזוקי בלנו
2017
72K
1
54,000 ₪
סוזוקי SX4 קרוסאובר
2014
59K
1
54,900 ₪
סוזוקי סוויפט
2016
80K
1
51,000 ₪
סוזוקי SX4 קרוסאובר
2014
67K
1
65,000 ₪
סוזוקי סוויפט
2008
186K
2
סוזוקי סלריו
2018
22K
1
47,500 ₪
סוזוקי ספלאש
2010
180K
3
21,000 ₪
סוזוקי אלטו
2011
128K
2
סוזוקי בלנו
2016
118K
1
47,000 ₪
סוזוקי SX4
2012
184K
2
29,900 ₪
סוזוקי סוויפט
2018
12K
1
68,900 ₪
סוזוקי SX4 קרוסאובר
2017
66K
1
84,500 ₪
סוזוקי SX4
2008
180K
2
18,888 ₪
סוזוקי SX4 קרוסאובר
2014
78K
3
58,000 ₪
סוזוקי בלנו
2017
23K
1
60,000 ₪
סוזוקי סוויפט
2008
140K
3
19,500 ₪
סוזוקי SX4 קרוסאובר
2017
137K
1
סוזוקי SX4 קרוסאובר
2015
86K
1
72,000 ₪
סוזוקי אלטו
2013
71K
1
18,000 ₪
סוזוקי SX4 קרוסאובר
2014
70K
1
סוזוקי סלריו
2017
42K
1
34,000 ₪
סוזוקי בלנו
2017
41K
1
62,000 ₪
סוזוקי סוויפט
2008
145K
1
21,900 ₪