שברולט מאליבו
2010
156K
2
18,500 ₪
שברולט מאליבו
2014
134K
2
64,000 ₪
שברולט מאליבו
2014
140K
2
50,000 ₪
שברולט מאליבו
2014
164K
1
57,000 ₪
שברולט מאליבו
2016
52K
1
85,000 ₪
שברולט מאליבו
2015
97K
1
שברולט מאליבו
2014
164K
1
57,000 ₪
שברולט מאליבו
2008
240K
3
17,000 ₪
שברולט מאליבו
2008
150K
2
19,000 ₪
שברולט מאליבו
2014
160K
2
55,000 ₪
שברולט מאליבו
2014
91K
1
55,000 ₪
שברולט מאליבו
2014
140K
2
59,900 ₪
שברולט מאליבו
2010
168K
4
180,000 ₪
שברולט מאליבו
2015
77K
2
75,000 ₪
שברולט מאליבו
2008
180K
2
7,000 ₪
שברולט מאליבו
2017
42K
1
שברולט מאליבו
2014
123K
1
65,000 ₪
שברולט מאליבו
2010
296K
4
15,000 ₪
שברולט מאליבו
2013
116K
2
33,000 ₪
שברולט מאליבו
2015
31K
2
75,000 ₪
שברולט מאליבו
2014
120K
2
54,900 ₪
שברולט מאליבו
2008
270K
6
14,600 ₪
שברולט מאליבו
2012
180K
4
26,500 ₪
שברולט מאליבו
2014
96K
2
49,900 ₪
שברולט מאליבו
2009
220K
3
20,000 ₪
שברולט מאליבו
2015
140K
1
שברולט מאליבו
2014
165K
3
שברולט מאליבו
2014
200K
2
שברולט מאליבו
2014
130K
2
55,900 ₪
שברולט מאליבו
2010
179K
2
33,500 ₪
שברולט מאליבו
2009
170K
4
26,000 ₪
שברולט מאליבו
2016
108K
1
69,000 ₪
שברולט מאליבו
2009
147K
2
21,000 ₪
שברולט מאליבו
2012
140K
3
25,000 ₪
שברולט מאליבו
2006
230K
1
14,000 ₪
שברולט מאליבו
2010
68K
2
27,000 ₪
שברולט מאליבו
2014
95K
2
59,900 ₪
שברולט מאליבו
2006
191K
4
10,500 ₪
שברולט מאליבו
2014
174K
2
60,000 ₪
שברולט מאליבו
2009
135K
4
23,000 ₪
שברולט מאליבו
2009
187K
3
14,999 ₪
שברולט מאליבו
2017
68K
1
100,000 ₪
שברולט מאליבו
2018
50K
1
שברולט מאליבו
2016
128K
1
75,000 ₪
שברולט מאליבו
2009
172K
5
14,000 ₪
שברולט מאליבו
2016
90K
2
68,000 ₪
שברולט מאליבו
2014
164K
1
57,000 ₪
שברולט מאליבו
2016
90K
2
85,000 ₪
שברולט מאליבו
2007
175K
2
14,000 ₪
שברולט מאליבו
2014
1
שברולט מאליבו
2010
245K
2
18,000 ₪
שברולט מאליבו
2011
195K
2
23,500 ₪
שברולט מאליבו
2015
105K
2
79,900 ₪
שברולט מאליבו
2010
200K
4
17,000 ₪
שברולט מאליבו
2007
175K
3
20,000 ₪
שברולט מאליבו
2014
2
שברולט מאליבו
2012
217K
2
21,000 ₪
שברולט מאליבו
2010
200K
2
23,500 ₪
שברולט מאליבו
2010
92K
1
שברולט מאליבו
2013
75K
3
52,000 ₪
שברולט מאליבו
2010
200K
2
26,900 ₪
שברולט מאליבו
2013
69K
2
51,900 ₪
שברולט מאליבו
2016
84K
2
שברולט מאליבו
2008
180K
2
16,000 ₪
שברולט מאליבו
2015
76K
2
77,000 ₪
שברולט מאליבו
2014
68K
1
שברולט מאליבו
2005
144K
4
9,500 ₪
שברולט מאליבו
2014
180K
1
55,000 ₪
שברולט מאליבו
2010
129K
2
27,500 ₪
שברולט מאליבו
2016
49K
1
88,000 ₪
שברולט מאליבו
2010
156K
2
19,500 ₪
שברולט מאליבו
2014
112K
2
49,900 ₪
שברולט מאליבו
2015
81K
2
65,000 ₪
שברולט מאליבו
2014
145K
1
55,000 ₪
שברולט מאליבו
2014
125K
1
60,000 ₪
שברולט מאליבו
2009
160K
3
18,000 ₪
שברולט מאליבו
2014
71K
1
66,000 ₪
שברולט מאליבו
2007
178K
2
16,600 ₪
שברולט מאליבו
2014
191K
2
שברולט מאליבו
2008
94K
2
21,000 ₪
שברולט מאליבו
2017
36K
2
89,900 ₪
שברולט מאליבו
2016
41K
1
84,900 ₪
שברולט מאליבו
2008
240K
3
שברולט מאליבו
2016
46K
2
69,000 ₪
שברולט מאליבו
2017
72K
1
107,990 ₪
שברולט מאליבו
2013
70K
1
שברולט מאליבו
2011
3
20,000 ₪
שברולט מאליבו
2005
182K
4
7,000 ₪
שברולט מאליבו
2009
172K
5
20,000 ₪
שברולט מאליבו
2010
144K
3
21,000 ₪
שברולט מאליבו
2012
126K
3
28,000 ₪
שברולט מאליבו
2006
172K
4
9,500 ₪
שברולט מאליבו
2006
282K
2
11,000 ₪
שברולט מאליבו
2014
33K
2
70,000 ₪
שברולט מאליבו
2014
134K
2
45,000 ₪
שברולט מאליבו
2010
150K
2