טויוטה קאמרי
2013
105K
2
79,800 ₪
טויוטה פריוס
2009
195K
2
40,000 ₪
טויוטה קורולה
2002
2
9,900 ₪
טויוטה פריוס
2014
222K
1
60,000 ₪
טויוטה קורולה
2015
71K
1
90,500 ₪
טויוטה ספייס ורסו
2011
120K
1
37,000 ₪
טויוטה פריוס
2011
2
טויוטה קרינה
1997
618K
1
5,000 ₪
טויוטה פריוס
2016
85K
1
88,000 ₪
טויוטה פריוס
2015
80K
1
87,900 ₪
טויוטה קורולה
2008
180K
3
20,000 ₪
טויוטה קאמרי
2010
2
74,000 ₪
טויוטה פריוס
2009
124K
1
29,000 ₪
טויוטה קורולה
2014
120K
1
76,000 ₪
טויוטה קורולה RUN-X
2003
140K
3
13,500 ₪
טויוטה קורולה
2000
230K
2
9,000 ₪
טויוטה קורולה
2015
89K
1
טויוטה קורולה
2011
125K
2
46,000 ₪
טויוטה פריוס
2015
66K
1
89,000 ₪
טויוטה קורולה
2013
130K
2
67,000 ₪
טויוטה קורולה
2006
2
17,000 ₪
טויוטה קורולה
2014
104K
1
66,000 ₪
טויוטה יאריס
2012
58K
2
53,000 ₪
טויוטה קורולה
2015
44K
1
89,200 ₪
טויוטה קורולה
2009
100K
2
39,000 ₪
טויוטה קורולה
2015
161K
1
65,000 ₪
טויוטה קאמרי
2015
63K
1
119,900 ₪
טויוטה קאמרי
2012
122K
3
90,000 ₪
טויוטה אייגו (AYGO)
2012
98K
2
19,900 ₪
טויוטה קורולה
2010
2
37,000 ₪
טויוטה ספייס ורסו
2012
170K
2
31,999 ₪
טויוטה קורולה
2009
198K
2
35,000 ₪
טויוטה פריוס
2009
177K
2
טויוטה אוונסיס
2001
272K
4
11,500 ₪
טויוטה פריוס
2009
110K
2
38,000 ₪
טויוטה קורולה
2015
89K
1
83,900 ₪
טויוטה קורולה
2013
71K
1
76,356 ₪
טויוטה יאריס
2007
80K
1
25,000 ₪
טויוטה סטארלט
1997
49K
1
10,000 ₪
טויוטה פריוס
2016
64K
1
99,000 ₪
טויוטה קורולה
2015
73K
1
77,500 ₪
טויוטה אוונסיס
2012
128K
2
49,000 ₪
טויוטה פריוס
2018
7K
1
127,000 ₪
טויוטה פריוס פלוס
2015
61K
1
120,000 ₪
טויוטה קורולה
2015
61K
1
76,900 ₪
טויוטה יאריס הייבריד
2014
33K
1
טויוטה קורולה
2008
165K
2
20,900 ₪
טויוטה יאריס
2003
221K
3
17,000 ₪
טויוטה קורולה RUN-X
2004
196K
3
17,000 ₪
טויוטה קורולה
2011
96K
2
טויוטה יאריס
2016
8K
2
79,900 ₪
טויוטה קורולה
2015
129K
1
76,900 ₪
טויוטה קרינה
1997
205K
4
8,000 ₪
טויוטה קורולה
2018
1
טויוטה יאריס הייבריד
2013
87K
1
69,000 ₪
טויוטה קורולה
2011
170K
2
43,000 ₪
טויוטה קורולה
2013
105K
1
טויוטה קורולה
2011
170K
2
40,000 ₪
טויוטה קורולה
2014
63K
1
83,900 ₪
טויוטה קאמרי
2018
1
טויוטה קאמרי
2008
225K
2
39,000 ₪
טויוטה קורולה
2010
147K
2
51,000 ₪
טויוטה אייגו (AYGO)
2016
22K
1
52,000 ₪
טויוטה קאמרי
2013
67K
2
87,000 ₪
טויוטה קורולה
2002
167K
1
8,500 ₪
טויוטה קורולה
2010
184K
2
36,000 ₪
טויוטה יאריס
2002
245K
1
16,500 ₪
טויוטה פריוס
2010
67K
1
58,000 ₪
טויוטה קורולה
2001
123K
3
10,000 ₪
טויוטה קורולה
2014
66K
1
83,480 ₪
טויוטה יאריס
2013
190K
1
27,500 ₪
טויוטה קורולה
2014
92K
1
67,000 ₪
טויוטה קורולה
2010
230K
3
30,000 ₪
טויוטה ורסו
2015
44K
1
94,000 ₪
טויוטה קורולה
2011
150K
1
45,000 ₪
טויוטה קורולה
2014
1
68,900 ₪
טויוטה קורולה
2007
170K
4
16,000 ₪
טויוטה קורולה
2002
185K
2
10,000 ₪
טויוטה קורולה
2011
110K
2
43,000 ₪
טויוטה יאריס
2016
63K
1
79,000 ₪
טויוטה קורולה
2015
32K
1
טויוטה ספייס ורסו
2016
51K
1
51,900 ₪
טויוטה קורולה
2014
36K
1
82,500 ₪
טויוטה קורולה
2006
255K
2
14,000 ₪
טויוטה קורולה
2014
87K
2
70,000 ₪
טויוטה קורולה
2014
118K
1
67,900 ₪
טויוטה יאריס הייבריד
2013
79K
1
59,900 ₪
טויוטה יאריס
2014
7K
1
טויוטה קורולה
2003
205K
2
18,000 ₪
טויוטה קורולה
2015
86K
1
80,000 ₪
טויוטה קורולה
2014
52K
1
79,500 ₪
טויוטה קורולה
2009
180K
1
טויוטה פריוס
2012
103K
1
67,000 ₪
טויוטה יאריס
2013
139K
1
42,000 ₪
טויוטה קורולה
2010
137K
2
33,000 ₪
טויוטה פריוס
2011
89K
2
61,000 ₪