טויוטה קורולה
2014
57K
2
64,000 ₪
טויוטה ורסו
2015
90K
1
92,500 ₪
טויוטה פריוס
2005
240K
2
21,900 ₪
טויוטה קורולה
2010
155K
3
33,000 ₪
טויוטה קורולה
2015
129K
1
72,000 ₪
טויוטה קורולה
2005
149K
3
15,000 ₪
טויוטה קורולה
2014
72K
2
65,000 ₪
טויוטה ורסו
2015
63K
1
85,000 ₪
טויוטה אוריס
2008
163K
2
20,000 ₪
טויוטה קורולה
2015
40K
1
88,000 ₪
טויוטה קורולה
2008
269K
3
19,900 ₪
טויוטה קורולה
2016
91K
1
74,900 ₪
טויוטה יאריס הייבריד
2018
1
טויוטה קאמרי
2015
104K
1
119,000 ₪
טויוטה אוונסיס
2015
88K
1
77,500 ₪
טויוטה קורולה
2010
148K
3
33,800 ₪
טויוטה ורסו
2015
1
טויוטה יאריס
2010
156K
1
28,500 ₪
טויוטה קורולה
2003
193K
3
11,500 ₪
טויוטה אוריס
2008
2
19,900 ₪
טויוטה קורולה
2010
208K
2
35,000 ₪
טויוטה אוריס
2011
150K
2
50,000 ₪
טויוטה אייגו (AYGO)
2016
66K
1
טויוטה קאמרי
2014
99K
1
טויוטה קורולה
2015
1
75,000 ₪
טויוטה קורולה
2015
96K
1
77,584 ₪
טויוטה אוריס
2012
165K
2
טויוטה ורסו
2014
163K
2
טויוטה פריוס
2013
100K
2
88,000 ₪
טויוטה קאמרי
2013
134K
1
96,900 ₪
טויוטה סטארלט
1999
194K
3
10,000 ₪
טויוטה קורולה RUN-X
2003
2K
2
טויוטה קורולה
2015
126K
1
טויוטה קורולה
2014
148K
1
62,900 ₪
טויוטה קורולה
2008
215K
3
23,000 ₪
טויוטה קורולה RUN-X
2006
203K
3
18,000 ₪
טויוטה אוונסיס
2017
21K
1
110,000 ₪
טויוטה יאריס הייבריד
2014
116K
1
69,000 ₪
טויוטה קורולה
2016
90K
1
81,000 ₪
טויוטה קורולה
2008
133K
2
23,500 ₪
טויוטה פריוס
2011
187K
2
טויוטה יאריס הייבריד
2014
111K
1
66,900 ₪
טויוטה קורולה
2009
153K
1
40,000 ₪
טויוטה קורולה
2018
8K
1
118,000 ₪
טויוטה קורולה
2010
156K
1
36,000 ₪
טויוטה יאריס
2012
70K
1
55,000 ₪
טויוטה קורולה
2008
214K
3
25,850 ₪
טויוטה קורולה
2015
138K
1
69,000 ₪
טויוטה קורולה
2009
136K
3
38,000 ₪
טויוטה קורולה
2014
43K
2
84,000 ₪
טויוטה קורולה
2001
199K
4
7,500 ₪
טויוטה אייגו (AYGO)
2013
93K
3
טויוטה קורולה
2014
90K
1
75,000 ₪
טויוטה קורולה
2014
110K
2
טויוטה קורולה
2008
180K
3
20,000 ₪
טויוטה אוריס
2010
173K
3
33,000 ₪
טויוטה קאמרי
2014
82K
1
74,000 ₪
טויוטה קורולה
2008
190K
3
17,000 ₪
טויוטה קורולה
2014
50K
2
82,000 ₪
טויוטה קורולה
2008
80K
1
27,500 ₪
טויוטה קאמרי
2010
145K
2
49,000 ₪
טויוטה פריוס
2015
63K
1
85,000 ₪
טויוטה יאריס
2009
160K
2
30,000 ₪
טויוטה יאריס
2004
239K
2
12,900 ₪
טויוטה קורולה
2014
180K
2
57,000 ₪
טויוטה סיינה
2014
67K
2
170,000 ₪
טויוטה אייגו (AYGO)
2013
97K
2
טויוטה קורולה
2015
66K
1
92,000 ₪
טויוטה קאמרי
2014
126K
1
100,000 ₪
טויוטה פריוס
2012
98K
1
75,000 ₪
טויוטה ורסו
2014
96K
2
77,000 ₪
טויוטה קורולה
2016
90K
1
79,000 ₪
טויוטה ורסו
2016
54K
1
100,000 ₪
טויוטה סיינה
2015
1
129,999 ₪
טויוטה ורסו
2016
58K
1
104,000 ₪
טויוטה קורולה
2015
75K
1
74,900 ₪
טויוטה קאמרי
2010
165K
2
49,900 ₪
טויוטה קורולה
2011
150K
2
38,000 ₪
טויוטה יאריס
2016
18K
1
85,000 ₪
טויוטה אוריס
2008
133K
4
27,000 ₪
טויוטה יאריס הייבריד
2013
145K
1
52,000 ₪
טויוטה קורולה
2014
30K
1
87,000 ₪
טויוטה קורולה
1998
142K
3
8,770 ₪
טויוטה קורולה
2013
62K
3
68,000 ₪
טויוטה ספייס ורסו
2015
123K
1
51,000 ₪
טויוטה קורולה
2004
190K
2
14,000 ₪
טויוטה קורולה
2015
37K
2
טויוטה סיינה
2010
185K
2
91,500 ₪
טויוטה קורולה
2013
123K
2
65,000 ₪
טויוטה ורסו
2014
100K
1
84,500 ₪
טויוטה קורולה
2015
71K
1
69,900 ₪
טויוטה קורולה
2014
94K
2
טויוטה קאמרי
2004
260K
3
19,200 ₪
טויוטה קאמרי
2006
219K
3
22,000 ₪
טויוטה קורולה
2014
110K
1
77,000 ₪
טויוטה קורולה
2013
120K
1
59,900 ₪