שמור מאוד. גלגלי 29. כל מערכת ההילוכים ...
משומש
5,300 ₪
ניקנו לפני פחות מחודש ברוזן ומינץ. מוחרי...
כמו חדש
2,000 ₪
אופני שיכוך מלא, גלגל 29, מרידה מצב חדש...
כמו חדש
5,500 ₪
אופני שיכוך מלא גלגל 26 30 הילוכים מעבי...
כמו חדש
2,800 ₪