3 זוגות של רפידות נשלפות לנעלי טבע נאות...
חדש באריזה