הסתובבתי איתן שלוש שעות סה"כ והבנתי שהן ...
כמו חדש