ארכיון מודעות דירות למכירה

תל אביב יפו הגוש הגדול
אמיר גלבוע
115 מר
4
3,690,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
מרק שגאל
180 מר
4
4,995,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
מרק שגאל .
115 מר
4
3,300,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אמיר גלבוע
110 מר
4
3,900,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ישה חפץ 5
124 מר
4
4,000,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ישה חפץ 5 5
124 מר
4
4,000,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ארתור רובינשטיין
120 מר
4
4,100,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
106 מר
4
3,500,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אמיר גלבוע 1
120 מר
4
4,500,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ארתור רובינשטיין
118 מר
4
3,800,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן 9
140 מר
4
3,800,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן 5
110 מר
4
3,600,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן 16
105 מר
4
3,500,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
שדרות לוי אשכול 57
130 מר
4
5,500,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
120 מר
4
3,300,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן 9
118 מר
4
3,600,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
103 מר
4
3,500,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
מרק שגאל
220 מר
4
6,200,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ישה חפץ
125 מר
4
4,300,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
שדרות לוי אשכול 57 57
130 מר
4
5,500,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
שדרות לוי אשכול 51 51
105 מר
4
4,000,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אמיר גלבוע 12 12
117 מר
4
8,500 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
שדרות לוי אשכול 57 57
130 מר
4
5,500,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן 5 5
110 מר
4
3,600,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אמיר גלבוע
250 מר
4
9,500,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
מרק שאגאל 9
100 מר
4
3,850,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
שדרות לוי אשכול 63
102 מר
4
3,550,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אמיר גלבוע
115 מר
4
4,500,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אמיר גלבוע
105 מר
4
3,750,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
60 מר
4
5,500,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
מרק שגאל
166 מר
4
4,600,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן 18
125 מר
4
תל אביב יפו הגוש הגדול
מרק שגאל
105 מר
4
3,800,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
103 מר
4
3,650,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ישה חפץ
152 מר
4
4,250,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יאשה חפץ 11
105 מר
4
1,600,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ארתור רובינשטיין 5
108 מר
4
5,200,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ישה חפץ 3
120 מר
4
4,650,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
שדרות לוי אשכול 69
120 מר
4
4,250,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ארתור רובינשטיין
102 מר
4
3,790,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
105 מר
4
3,500,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
112 מר
4
3,300,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אמיר גלבוע
110 מר
4
4,250,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אמיר גלבוע
140 מר
4
4,750,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
שדרות לוי אשכול 69
100 מר
4
3,700,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן 5
115 מר
4
3,540,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ישה חפץ 12
120 מר
4
4,150,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ישה חפץ
132 מר
4
תל אביב יפו הגוש הגדול
שדרות לוי אשכול 69
100 מר
4
3,650,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אמיר גלבוע 18
15 מר
4
4,200,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ארתור רובינשטיין 7
119 מר
4
4,300,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ישה חפץ
120 מר
4
4,650,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
שדרות לוי אשכול 69
100 מר
4
3,600,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ארתור רובינשטיין
145 מר
4
5,500,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ישה חפץ
95 מר
4
3,900,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ארתור רובינשטיין 13
105 מר
4
4,350,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
110 מר
4
4,000,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
106 מר
4
3,250,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן 1
160 מר
4
9,500,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
107 מר
4
3,400,000 ₪