ארכיון מודעות דירות למכירה

תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן 5
200 מר
6
11,650,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
115 מר
5
4,100,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
מרק שגאל
180 מר
4
4,995,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ישה חפץ
120 מר
5
4,100,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
מרק שגאל .
115 מר
4
3,300,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
80 מר
3
3,150,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אמיר גלבוע
120 מר
5
3,100,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אמיר גלבוע
110 מר
4
3,900,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ישה חפץ 5
124 מר
4
4,000,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ישה חפץ 5 5
124 מר
4
4,000,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ארתור רובינשטיין
120 מר
4
4,100,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ארתור רובינשטיין
80 מר
3
2,850,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אמיר גלבוע
80 מר
3
3,250,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
106 מר
4
3,500,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן 7
128 מר
5
4,250,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן 6
120 מר
5
4,450,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ארתור רובינשטיין 5
105 מר
4.5
3,950,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
137 מר
5
5,600,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אמיר גלבוע 13
115 מר
1,790,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אמיר גלבוע 12
140 מר
5
תל אביב יפו הגוש הגדול
שדרות לוי אשכול 57 57
130 מר
4
5,500,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אמיר גלבוע 12 12
117 מר
4
8,500 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
שדרות לוי אשכול 57 57
130 מר
4
5,500,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן 5 5
110 מר
4
3,600,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
200 מר
5
6,000,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
שדרות לוי אשכול 57
140 מר
5
4,500,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
120 מר
5
4,150,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
שדרות לוי אשכול 63
102 מר
4
3,550,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ארתור רובינשטיין 15
281 מר
5
5,150,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
96 מר
3
3,000,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ישה חפץ 3 3
150 מר
5
4,400,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אמיר גלבוע
115 מר
4
4,500,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אמיר גלבוע
150 מר
5
5,300,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אמיר גלבוע
105 מר
4
3,750,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
שדרות לוי אשכול 63
126 מר
4.5
4,500,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אמיר גלבוע 18
110 מר
4.5
3,800,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
שדרות לוי אשכול 69
100 מר
4
3,700,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אמיר גלבוע
133 מר
5
4,285,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן 5
115 מר
4
3,540,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ישה חפץ 12
120 מר
4
4,150,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אמיר גלבוע
200 מר
5
10,800,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ישה חפץ
300 מר
5
13,000,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יצחק בשביס זינגר
265 מר
6
9,000,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אמיר גלבוע
200 מר
5
4,700,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ארתור רובינשטיין 7
145 מר
4.5
4,300,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
130 מר
5
3,990,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ישה חפץ 3
147 מר
5
4,250,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יצחק בשביס זינגר
250 מר
6
10,500,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אמיר גלבוע
122 מר
5
4,250,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן 10
145 מר
5.5
4,600,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
שדרות לוי אשכול 57
120 מר
5
4,350,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
140 מר
5.5
4,800,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
שדרות לוי אשכול 57
115 מר
5
3,680,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ישה חפץ
120 מר
4
4,650,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ארתור רובינשטיין
126 מר
5
4,740,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אמיר גלבוע
181 מר
6
6,000,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
220 מר
5
5,250,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
190 מר
5
6,500,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ארתור רובינשטיין 13
105 מר
4
4,350,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ארתור רובינשטיין
200 מר
5
7,300,000 ₪