ארכיון מודעות דירות למכירה

תל אביב יפו גני צהלה
משה סנה 24
178 מר
6
3,990,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
אהרון איתין 1
360 מר
6
תל אביב יפו גני צהלה
ענתות
170 מר
6
4,250,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
ענתות
200 מר
6
4,800,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
האלוף עוזי נרקיס
220 מר
6
5,400,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
אורי קיסרי
220 מר
6
5,650,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
סגל שמוליק
270 מר
6
5,600,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
ענתות
220 מר
6
5,200,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
ענתות
200 מר
6
5,600,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
ענתות
300 מר
6
5,200,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
מויאל
163 מר
6
4,090,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
עיר שמש
150 מר
6
4,500,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
נחום וינשטיין
460 מר
6
7,150,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
טולקובסקי
150 מר
6
4,500,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
ענתות 226
200 מר
6
5,650,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
אריה גלבלום
280 מר
6
5,800,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
עיר שמש
170 מר
6
4,000,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
עיר שמש
150 מר
6
3,580,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
משה סנה 24
178 מר
6
4,375,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
אהרון איתין
192 מר
6
5,500,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
נחום וינשטיין
260 מר
6
6,100,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
עיר שמש
200 מר
6
4,200,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
עיר שמש
260 מר
6
5,800,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
אריה גלבלום
200 מר
6
6,100,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
משה סנה
260 מר
6
4,100,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
אגדתי
190 מר
6
5,500,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
משה סנה
180 מר
6
4,190,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
ענתות 30
190 מר
6
6,700,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
משה סנה
180 מר
6
4,190,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
עיר שמש
200 מר
6
4,500,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
ענתות 26
190 מר
6
5,100,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
ענתות
200 מר
6
5,100,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
מתתיהו שוהם
440 מר
6
7,000,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
עיר שמש
200 מר
6
5,800,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
רחל ושמואל אידלסון
220 מר
6
5,500,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
אריה גלבלום
200 מר
6
5,900,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
עיר שמש
200 מר
6
4,650,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
ענתות
200 מר
6
5,100,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
משה סנה
210 מר
6
4,190,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
רחל ושמואל אידלסון
180 מר
6
5,500,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
רחל ושמואל אידלסון
180 מר
6
5,000,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
לאה ודוד איזמוז'יק
180 מר
6
5,450,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
ענתות
160 מר
6
4,000,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
ענתות
220 מר
6
4,800,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
ענתות
160 מר
6
3,950,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
רחל ושמואל אידלסון 2
180 מר
6
5,000,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
ענתות
200 מר
6
4,900,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
משה סנה
210 מר
6
4,190,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
צה"ל
6
6,200,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
עיר שמש
200 מר
6
5,250,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
ענתות
200 מר
6
4,700,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
עיר שמש
200 מר
6
4,650,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
ענתות
200 מר
6
4,900,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
רחל ושמואל אידלסון 4
180 מר
6
5,200,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
רחל ושמואל אידלסון 2
180 מר
6
5,000,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
שמוליק סגל 4
240 מר
6
5,500,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
מויאל
240 מר
6
6,200,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
משה סנה
145 מר
6
3,990,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
מבוא גרופית
160 מר
6
4,600,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
ענתות
330 מר
6
7,500,000 ₪