ארכיון מודעות דירות למכירה

תל אביב יפו גני צהלה
ענתות
110
4
3,200,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
מתתיהו שוהם
140
5.5
5,250,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
אריה גלבלום 2
245
7
5,950,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
משה סנה
198
6
4,500,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
צה''ל 252
450
3
7,650,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
נחום וינשטיין
460
6
7,150,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
טולקובסקי 111
200
5.5
4,200,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
צה''ל 19
210
5
תל אביב יפו גני צהלה
משה סנה
70
2
2,300,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
מבוא געתון 6
106
4
3,400,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
ענתות
230
7
5,300,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
יצחק ויטנברג 7
202
3,950,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
אהרון איתין
192
6
5,500,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
משה סנה
250
7
4,150,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
משה סנה
230
7
5,250,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
ענתות
106
4
2,880,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
אגדתי
260
8
4,490,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
ענתות
96
4
2,880,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
רחל ושמואל אידלסון
80
3
תל אביב יפו גני צהלה
עיר שמש
60
2.5
2,700,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
עיר שמש
110
4
3,400,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
עיר שמש
100
4
3,500,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
ד"ר וילהלם פילדרמן 4
175
7
5,150,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
עיר שמש
50
2
2,300,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
ענתות
200
6
5,100,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
ענתות
100
4
2,800,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
ענתות
110
4.5
3,550,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
עיר שמש 25
180
5
5,100,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
ד"ר רות רופין פלד 8
245
5
5,900,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
ענתות
220
6
4,800,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
ד"ר וילהלם פילדרמן 4
160
7
4,900,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
משה סנה 13
150
5
4,200,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
וייסבורג
200
5
5,350,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
משה סנה
150
5
4,200,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
עיר שמש
55
2.5
2,600,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
אגדתי 39
212
7
5,000,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
רחל ושמואל אידלסון 2
180
6
5,000,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
רחל ושמואל אידלסון 4
250
5
5,400,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
אגדתי 29
300
10
7,500,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
עיר שמש
67
3
2,450,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
צה"ל
6
6,200,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
עיר שמש
90
4
3,200,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
אגדתי 11
210
6
6,200,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
עיר שמש
200
6
4,650,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
עיר שמש 41
50
2
2,300,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
עיר שמש
140
6
4,050,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
ענתות
106
4
2,750,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
ענתות
140
5
4,400,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
משה סנה
185
7
4,100,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
ענתות
97
4
2,890,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
אהרון איתין
190
5
6,700,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
ענתות
200
5
5,300,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
דבורה הנביאה 19
110
4.5
3,300,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
אגדתי
212
7
5,000,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
עיר שמש 27
90
3
2,990,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
עיר שמש
280
6
5,800,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
ענתות
150
5.5
3,965,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
ענתות
160
1
4,250,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
אבוקה
112
4
3,165,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
טולקובסקי
160
5
4,450,000 ₪