ארכיון מודעות דירות למכירה

רמת גן מתחם נגבה
החי"ל
100 מר
4.5
רמת גן מתחם נגבה
עוזיאל 93
145 מר
4.5
4,200,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
החי''ל 42
90 מר
4.5
2,450,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חרוד
82 מר
4.5
1,860,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חרוד
82 מר
4.5
1,860,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חרוד 3
82 מר
4.5
1,860,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חרוד 3
82 מר
4.5
1,850,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
הרא''ה 265
200 מר
4.5
2,490,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חד נס 43
108 מר
4.5
1,900,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חד נס
108 מר
4.5
1,900,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חד נס
108 מר
4.5
1,900,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
עוזיאל 119
89 מר
4.5
רמת גן מתחם נגבה
י''א באדר 6
105 מר
4.5
1,750,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
החי''ל 13
90 מר
4.5
2,270,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
בת שוע
115 מר
4.5
2,750,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
החי''ל 18
200 מר
4.5
3,200,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
החי''ל 42
90 מר
4.5
2,550,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חרוד 3
90 מר
4.5
1,850,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חד נס
115 מר
4.5
2,050,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חד נס
96 מר
4.5
2,080,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
היד החזקה
93 מר
4.5
2,120,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
תל חי
96 מר
4.5
2,100,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
שלומציון
185 מר
4.5
2,650,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חד נס 43
110 מר
4.5
1,990,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חד נס 43
115 מר
4.5
1,950,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
הרא"ה 226
105 מר
4.5
2,250,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
תל חי
108 מר
4.5
2,425,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חד נס
106 מר
4.5
2,330,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
תל חי
100 מר
4.5
2,365,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
תל חי
98 מר
4.5
2,380,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
יד החזקה
98 מר
4.5
2,190,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חד נס
140 מר
4.5
3,000,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
יד החזקה
98 מר
4.5
2,150,000 ₪