ארכיון מודעות דירות למכירה

רמת גן נחלת גנים
המקור
60 מר
2.5
1,380,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
העמל 15
50 מר
2.5
1,500,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
העמל
55 מר
2.5
1,430,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
הפודים
80 מר
2.5
1,340,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
המבדיל 00
44 מר
2.5
1,500,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
סביון 10
75 מר
2.5
1,700,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
רש"י 31
65 מר
2.5
רמת גן נחלת גנים
דרך אבא הלל 124
78 מר
2.5
1,650,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
העמל
65 מר
2.5
1,590,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
העמל
65 מר
2.5
1,585,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
סוקולוב 1
75 מר
2.5
1,800,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
הפודים
64 מר
2.5
1,700,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
מבוא הפודים 3
60 מר
2.5
1,930,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
הפודים 23
50 מר
2.5
1,320,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
הלפיד
70 מר
2.5
1,550,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
העמל
60 מר
2.5
1,550,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
העמל 8
60 מר
2.5
1,550,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
סביון 3
48 מר
2.5
1,375,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
הפודים
60 מר
2.5
1,450,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
הפודים
60 מר
2.5
1,450,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
המבדיל
57 מר
2.5
רמת גן נחלת גנים
סוקולוב
65 מר
2.5
1,450,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
רש''י 34
64 מר
2.5
1,700,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
העמל 8
56 מר
2.5
1,550,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
חרושת 2
50 מר
2.5
1,450,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
סוקולוב 35
60 מר
2.5
1,450,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
סוקולוב 35
60 מר
2.5
1,300,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
סוקולוב 20
46 מר
2.5
1,550,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
דרך אבא הלל 128
60 מר
2.5
רמת גן נחלת גנים
סוקולוב
50 מר
2.5
1,620,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
רש"י 33
64 מר
2.5
1,550,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
סוקולוב
50 מר
2.5
1,675,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
סוקולוב
50 מר
2.5
1,590,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
רש"י
64 מר
2.5
1,300,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
רש"י 34
60 מר
2.5
1,790,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
הפודים
85 מר
2.5
1,880,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
הפודים 21
60 מר
2.5
1,800,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
הפודים
64 מר
2.5
1,720,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
הפודים 21
60 מר
2.5
1,620,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
סביון
38 מר
2.5
1,550,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
רש"י 34
60 מר
2.5
1,520,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
הפודים
70 מר
2.5
1,590,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
דרך זאב ז'בוטינסקי 125
53 מר
2.5
1,490,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
דרך אבא הלל 126
73 מר
2.5
1,690,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
דרך אבא הלל 138
66 מר
2.5
1,590,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
דרך זאב ז'בוטינסקי 145
70 מר
2.5
780,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
הפודים 36
50 מר
2.5
1,720,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
דרך אבא הלל 128
80 מר
2.5
1,580,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
סביון
56 מר
2.5
1,530,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
הפודים 36
50 מר
2.5
1,690,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
סביון
55 מר
2.5
1,580,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
סביון 17
55 מר
2.5
1,580,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
סוקולוב
68 מר
2.5
1,490,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
רש"י 22
60 מר
2.5
1,620,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
הפודים 36
55 מר
2.5
1,690,000 ₪