ארכיון מודעות דירות למכירה

רמת גן אזור הבילויים
שרה אהרונסון
97 מר
4
1,775,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
לב הזהב
97 מר
4
1,550,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
עלומים
100 מר
4
2,270,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
עלומים
100 מר
4
2,300,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
פנחס רוטנברג
84 מר
4
1,770,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
הבילויים
85 מר
4
1,490,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
אבן ספיר
275 מר
4
3,750,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
הבילויים
80 מר
4
1,490,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
הבילויים
4
1,490,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
 
103 מר
4
1,950,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
שרה אהרונסון
80 מר
4
2,280,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
שדרות הקונגרס
98 מר
4
2,380,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
שדרות הקונגרס
90 מר
4
2,400,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
שדרות הקונגרס 25
100 מר
4
2,290,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
אזור הבילויים
80 מר
4
1,770,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
פנחס רוטנברג 12
125 מר
4
3,180,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
שרה אהרונסון 11
80 מר
4
2,400,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
הביל"ויים
100 מר
4
2,050,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
פנחס רוטנברג
104 מר
4
2,580,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
שדרות הקונגרס 11
99 מר
4
2,430,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
פנחס רוטנברג 16
210 מר
4
2,960,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
פנחס רוטנברג
110 מר
4
1,950,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
פנחס רוטנברג
112 מר
4
2,270,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
טבנקין 11
112 מר
4
3,550,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
איינשטיין 6
110 מר
4
2,650,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
שרה אהרונסון
93 מר
4
1,720,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
פנחס רוטנברג
240 מר
4
2,580,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
טבנקין 18
93 מר
4
3,060,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
איינשטיין
100 מר
4
2,650,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
אזור הבילויים
100 מר
4
2,050,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
הביל"ויים 11
100 מר
4
2,000,500 ₪
רמת גן אזור הבילויים
שרה אהרונסון 46
108 מר
4
2,290,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
הביל"ויים 46
92 מר
4
1,690,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
שרה אהרונסון 11
87 מר
4
2,250,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
שרה אהרונסון
100 מר
4
1,990,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
שרה אהרונסון 11
80 מר
4
2,290,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
פנחס רוטנברג 12
120 מר
4
3,100,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
פנחס רוטנברג
240 מר
4
2,580,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
עלומים
150 מר
4
2,980,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
הביל"ויים
100 מר
4
2,065,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
שדרות הקונגרס 11
86 מר
4
2,390,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
פנחס רוטנברג
240 מר
4
2,430,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
שרה אהרונסון 46
108 מר
4
2,340,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
שרה אהרונסון
100 מר
4
1,950,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
שרה אהרונסון 55
76 מר
4
1,890,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
הירדן 90
90 מר
4
רמת גן אזור הבילויים
איינשטיין 18
100 מר
4
2,100,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
שדרות הקונגרס 11
100 מר
4
2,495,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
לב הזהב 15
86 מר
4
2,250,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
טבנקין 15
100 מר
4
2,400,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
הירדן 90
100 מר
4
2,150,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
איינשטיין 23
100 מר
4
2,470,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
שרה אהרונסון 46
108 מר
4
2,340,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
טבנקין 11
100 מר
4
רמת גן אזור הבילויים
שרה אהרונסון
80 מר
4
2,150,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
לב הזהב 15
115 מר
4
2,095,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
איינשטיין
105 מר
4
2,650,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
פנחס רוטנברג 32
120 מר
4
2,300,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
משה דיין
100 מר
4
1,900,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
אזור הבילויים
85 מר
4
2,400,000 ₪