ארכיון מודעות דירות למכירה

רמת גן אזור הבילויים
פנחס רוטנברג
120 מר
5
2,450,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
שדרות הקונגרס 25
100 מר
4
2,290,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
פנחס רוטנברג 12
125 מר
4
3,180,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
אזור הבילויים
280 מר
4.5
2,350,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
שדרות הקונגרס
60 מר
2.5
1,850,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
אבנר 5
130 מר
5.5
2,200,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
הביל"ויים
100 מר
4
2,050,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
פנחס רוטנברג
104 מר
4
2,580,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
עלומים
190 מר
5.5
2,320,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
עלומים 12
70 מר
3
1,940,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
אזור הבילויים
120 מר
5
3,200,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
שרה אהרונסון 40
77 מר
3.5
1,600,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
עלומים 11
58 מר
2
1,680,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
עלומים 8
100 מר
4.5
2,350,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
איינשטיין 6
110 מר
3
2,850,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
פנחס רוטנברג
120 מר
5
2,290,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
שרה אהרונסון 40
75 מר
3.5
1,650,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
עלומים 7
130 מר
5
2,450,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
פנחס רוטנברג
103 מר
4.5
2,330,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
שרה אהרונסון
93 מר
4
1,720,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
עוזיאל 159
115 מר
4.5
2,890,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
אזור הבילויים
100 מר
4
2,050,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
הביל"ויים 11
100 מר
4
2,000,500 ₪
רמת גן אזור הבילויים
שרה אהרונסון 46
108 מר
4
2,290,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
הביל"ויים 43
75 מר
3
1,650,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
הביל"ויים 46
92 מר
4
1,690,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
אזור הבילויים
90 מר
3.5
1,895,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
פנחס רוטנברג 36
190 מר
7
2,585,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
הביל"ויים
75 מר
3
1,650,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
עלומים
150 מר
4
2,980,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
הביל"ויים
70 מר
3.5
1,570,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
הביל"ויים
100 מר
4
2,065,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
פנחס רוטנברג
120 מר
5
2,500,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
שדרות הקונגרס 11
86 מר
4
2,390,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
פנחס רוטנברג
240 מר
4
2,430,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
הירדן 96
64 מר
3
1,870,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
שרה אהרונסון 46
108 מר
4
2,340,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
שרה אהרונסון
100 מר
4
1,950,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
שרה אהרונסון 55
76 מר
4
1,890,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
הירדן 90
90 מר
4
רמת גן אזור הבילויים
איינשטיין 18
100 מר
4
2,100,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
שדרות הקונגרס 11
100 מר
4
2,495,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
לב הזהב 15
86 מר
4
2,250,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
משה דיין 34
89 מר
3.5
1,890,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
טבנקין 15
100 מר
4
2,400,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
פנחס רוטנברג
123 מר
5
2,280,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
הירדן 90
100 מר
4
2,150,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
איינשטיין 23
100 מר
4
2,470,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
שרה אהרונסון 46
108 מר
4
2,340,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
טבנקין 11
100 מר
4
רמת גן אזור הבילויים
לב הזהב 15
115 מר
4
2,095,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
איינשטיין
105 מר
4
2,650,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
הביל"ויים 22
250 מר
5
3,200,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
אבן ספיר
240 מר
7
4,650,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
פנחס רוטנברג
125 מר
5
2,400,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
אבן ספיר
249 מר
7
4,650,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
משה דיין 44
65 מר
2.5
1,680,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
עלומים 11
53 מר
2
1,590,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
משה דיין
90 מר
3.5
1,850,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
משה דיין
100 מר
4
1,900,000 ₪