ארכיון מודעות דירות למכירה

גבעת שמואל רמת הדר
מרדכי גור
140 מר
5
2,600,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
הזיתים 90
130 מר
5
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו 24
133 מר
5
2,700,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
שדרות מנחם בגין 17
141 מר
5
2,875,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו 38
140 מר
5
2,750,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו 6
145 מר
5
2,850,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו 100
125 מר
5
2,690,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו 28
125 מר
5
2,500,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו 40
13 מר
5
2,575,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו
133 מר
5
גבעת שמואל רמת הדר
שדרות מנחם בגין 17 17
141 מר
5
2,875,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו
137 מר
5
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו 24
135 מר
5
2,550,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו
131 מר
5
2,390,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
הזיתים
153 מר
5
2,750,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו
133 מר
5
2,550,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו
130 מר
5
2,630,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו
136 מר
5
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו
140 מר
5
2,500,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו
138 מר
5
2,800,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
הזיתים
140 מר
5
2,600,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
הזיתים
140 מר
5
2,420,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
דוד רזיאל
130 מר
5
גבעת שמואל רמת הדר
סמטת יצחק מודעי 1
220 מר
5
3,900,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
זבולון המר 90
133 מר
5
2,790,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
הזיתים
140 מר
5
2,485,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
חיים לנדאו 10
116 מר
5
2,710,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
הזיתים 88
142 מר
5
2,600,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
הזיתים
140 מר
5
2,799,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
דוד רזיאל 4 4
5
2,790,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו
128 מר
5
2,550,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו
155 מר
5
2,475,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו 100
125 מר
5
2,790,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
חיים לנדאו 10 10
120 מר
5
2,680,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
אורי צבי גרינברג 7
215 מר
5
4,300,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו 28
128 מר
5
2,799,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו 20
130 מר
5
2,650,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
סמטת יצחק מודעי 1
130 מר
5
3,900,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
חיים נחמן ביאליק 50
135 מר
5
2,500,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
אורי צבי גרינברג 7
252 מר
5
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו 22
125 מר
5
2,750,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
מוטה גור
132 מר
5
2,800,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
מרדכי גור 13
132 מר
5
2,750,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו
145 מר
5
2,465,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו
135 מר
5
2,700,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
חיים לנדאו
200 מר
5
גבעת שמואל רמת הדר
הזיתים
140 מר
5
2,450,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
חיים לנדאו
200 מר
5
גבעת שמואל רמת הדר
מרדכי גור 10
138 מר
5
2,750,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
הזיתים 100
133 מר
5
2,700,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
הזיתים
144 מר
5
2,750,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו
132 מר
5
2,630,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
הזיתים
140 מר
5
2,415,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו
140 מר
5
2,600,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
מרדכי גור
144 מר
5
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו 20
126 מר
5
2,590,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו 4
130 מר
5
2,700,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
מרדכי גור
134 מר
5
2,850,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
מרדכי גור 13
132 מר
5
2,750,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו 28
128 מר
5
2,590,000 ₪