ארכיון מודעות דירות למכירה

גבעת שמואל רמת הדר
מרדכי גור
140
5
2,600,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
שדרות מנחם בגין 7
152
5
2,400,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
מרדכי גור 12
145
5
2,400,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
זבולון המר 99
133
5
2,550,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
הזיתים
135
5
2,370,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
הזיתים 90
135
5
2,420,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
שדרות מנחם בגין 25
140
5
2,500,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
שדרות מנחם בגין 25
140
5
2,500,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
הזיתים 92
173
5
3,850,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
מרדכי גור 99
145
5
2,975,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו 14
150
5
2,570,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
פרדס רוזנבלום
122
5
3,100,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו 20
126
5
גבעת שמואל רמת הדר
מרדכי גור 11
148
5
גבעת שמואל רמת הדר
זבולון המר 99
133
5
2,590,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו 20
126
5
2,480,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
הזיתים 91
130
5
2,550,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
שדרות מנחם בגין 15
147
5
3,100,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו 42
123
5
1,890,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
שדרות מנחם בגין 15
133
5
2,850,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו 38
140
5
2,660,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו
133
5
גבעת שמואל רמת הדר
שדרות מנחם בגין 17 17
141
5
2,875,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
אורי צבי גרינברג
140
5
2,600,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
מרדכי גור 12 12
110
5
2,550,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו
129
5
2,700,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו
133
5
2,700,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
רש"י
107
5
2,250,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
שדרות מנחם בגין 13
140
5
גבעת שמואל רמת הדר
הזיתים 1
195
5
2,890,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
ביאליק 48
146
5
2,800,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
שדרות מנחם בגין 15
410
5
3,950,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו 20
126
5
2,480,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו
137
5
גבעת שמואל רמת הדר
אורי צבי גרינברג
150
5
2,500,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
הזיתים 1
135
5
2,050,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
אורי צבי גרינברג 4
138
5
2,500,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו 4
140
5
2,500,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
שדרות מנחם בגין
146
5
2,250,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
סמטת יצחק מודעי 1
116
5
3,600,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
חיים נחמן ביאליק 48
146
5
2,450,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
הזיתים 86
139
5
2,560,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
שדרות מנחם בגין 23
145
5
גבעת שמואל רמת הדר
שדרות מנחם בגין 11
153
5
2,870,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
אורי צבי גרינברג 9
130
5
2,650,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
מרדכי גור 12 12
130
5
2,430,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
אורי צבי גרינברג 7
17
5
2,350,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
מרדכי גור 12
128
5
גבעת שמואל רמת הדר
הזיתים 1
185
5
2,850,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
זבולון המר 89
133
5
2,590,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
הזיתים 86
145
5
גבעת שמואל רמת הדר
שדרות אברהם בוני 3
150
5
3,100,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
הזיתים
147
5
2,650,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו 4
140
5
2,520,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
הזיתים 90
130
5
2,600,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו 24
135
5
2,550,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו
131
5
2,390,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
הזיתים
153
5
2,750,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו
133
5
2,550,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו
130
5
2,630,000 ₪