ארכיון מודעות דירות למכירה

גבעת שמואל רמת הדר
הזיתים
158 מר
6
2,900,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו
100 מר
4.5
2,220,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו
138 מר
5
2,800,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
הזיתים
140 מר
5
2,600,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו
114 מר
4
2,300,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
הזיתים
140 מר
5
2,420,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
דוד רזיאל
130 מר
5
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו 18
115 מר
4
2,310,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו 30
120 מר
4
2,400,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו
118 מר
4
2,310,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו 4
155 מר
6
2,720,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
סמטת יצחק מודעי 1
220 מר
5
3,900,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
זבולון המר 90
133 מר
5
2,790,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו 28
114 מר
4
2,400,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
מרדכי גור 13
188 מר
7
5,800,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
שדרות מנחם בגין 27
140 מר
6
2,799,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו 32
121 מר
4
2,390,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
הזיתים
140 מר
5
2,485,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
שדרות מנחם בגין 3
208 מר
7
4,500,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
הזיתים
119 מר
4
2,190,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
סמטת יצחק מודעי 3
108 מר
4
2,380,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
חיים לנדאו 10
116 מר
5
2,710,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
הזיתים 88
142 מר
5
2,600,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
שמחה הולצברג 5 5
155 מר
6
3,200,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
הזיתים
140 מר
5
2,799,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
דוד רזיאל 4 4
5
2,790,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
הזיתים 94
122 מר
4
2,300,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
הזיתים
117 מר
4
2,170,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
הזיתים 84
207 מר
7
4,280,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
מוטה גור
83 מר
3
1,950,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו
120 מר
4.5
2,350,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו
128 מר
5
2,550,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
שדרות מנחם בגין 23
144 מר
5.5
3,200,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו 28
100 מר
4
2,250,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
שמחה הולצברג 5 5
157 מר
6
3,160,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו 20
130 מר
5
2,650,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
הזיתים
180 מר
6
גבעת שמואל רמת הדר
הזיתים 1
90 מר
3
1,800,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו
135 מר
5
2,700,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
חיים לנדאו
200 מר
5
גבעת שמואל רמת הדר
הזיתים
140 מר
5
2,450,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
לוי אשכול
170 מר
6
3,980,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
סמטת שמחה הולצברג
157 מר
6
גבעת שמואל רמת הדר
חיים לנדאו
200 מר
5
גבעת שמואל רמת הדר
מרדכי גור 10
138 מר
5
2,750,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
הזיתים 100
133 מר
5
2,700,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
דרך המלך
95 מר
3
1,995,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
הזיתים
144 מר
5
2,750,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו
132 מר
5
2,630,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו
115 מר
4
2,120,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו
180 מר
6
5,650,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו
115 מר
4
2,300,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
הזיתים
145 מר
6
2,920,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו
118 מר
4
2,300,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
הזיתים
145 מר
6
2,920,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
זבולון המר
105 מר
4
2,300,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
סמטת שמחה הולצברג
146 מר
6
3,050,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
הזיתים
158 מר
6
גבעת שמואל רמת הדר
שמחה הולצברג 5 5
146 מר
5.5
2,990,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
מרדכי גור
144 מר
5