ארכיון מודעות דירות למכירה

ירושלים בית וגן
החיד''א
130 מר
5
ירושלים בית וגן
הפסגה
125 מר
5
ירושלים בית וגן
יוסף חכמי
130 מר
5
2,390,000 ₪
ירושלים בית וגן
יוסף חכמי 5
360 מר
5
14,400,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 25
119 מר
5
4,000,000 ₪
ירושלים בית וגן
הפסגה 69
140 מר
5
3,300,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 25
119 מר
5
4,000,000 ₪
ירושלים בית וגן
יוסף חכמי
128 מר
5
3,150,000 ₪
ירושלים בית וגן
חיים מיכל מיכלין 44
140 מר
5
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 73
150 מר
5
3,200,000 ₪
ירושלים בית וגן
קאסוטו
115 מר
5
2,900,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
100 מר
5
2,325,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן 81
100 מר
5
2,000,000 ₪
ירושלים בית וגן
 
145 מר
5
6,500,000 ₪
ירושלים בית וגן
יוסף חכמי
30 מר
5
4,000,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
180 מר
5
3,800,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
130 מר
5
3,590,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
116 מר
5
3,250,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
110 מר
5
3,750,000 ₪
ירושלים בית וגן
קאסוטו
150 מר
5
4,000,000 ₪
ירושלים בית וגן
יוסף חכמי
120 מר
5
3,500,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
150 מר
5
3,750,000 ₪
ירושלים בית וגן
חיים מיכל מיכלין
110 מר
5
2,800,000 ₪
ירושלים בית וגן
יוסף חכמי
120 מר
5
3,200,000 ₪
ירושלים בית וגן
חיים מיכל מיכלין
108 מר
5
2,750,000 ₪
ירושלים בית וגן
קאסוטו 7
143 מר
5
3,950,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 89
140 מר
5
3,530,000 ₪
ירושלים בית וגן
חיים מיכל מיכלין
126 מר
5
2,850,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 46
85 מר
5
2,300,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 91
110 מר
5
3,580,000 ₪
ירושלים בית וגן
חיים מיכל מיכלין 17
108 מר
5
2,750,000 ₪
ירושלים בית וגן
א.י. שחראי 1
118 מר
5
2,950,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
150 מר
5
3,750,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 89
140 מר
5
3,480,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב פרנק 29
150 מר
5
4,000,000 ₪
ירושלים בית וגן
החיד"א
125 מר
5
3,300,000 ₪
ירושלים בית וגן
ח.ד. שחר 15
160 מר
5
4,680,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 89
140 מר
5
3,450,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
130 מר
5
3,780,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
130 מר
5
3,780,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 46
88 מר
5
2,250,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
130 מר
5
3,780,000 ₪
ירושלים בית וגן
חיים מיכל מיכלין 17
108 מר
5
2,900,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן 37
115 מר
5
2,800,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
115 מר
5
2,800,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
139 מר
5
4,100,000 ₪
ירושלים בית וגן
זאב חקלאי 2
83 מר
5
2,000,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
113 מר
5
2,950,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 17
304 מר
5
3,350,000 ₪
ירושלים בית וגן
החיד"א 16
125 מר
5
3,050,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
115 מר
5
3,050,000 ₪
ירושלים בית וגן
הפסגה 59
100 מר
5
2,590,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
125 מר
5
2,600,000 ₪
ירושלים בית וגן
יוסף חכמי 53
120 מר
5
3,300,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
140 מר
5
3,800,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 97
116 מר
5
3,050,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן 37
115 מר
5
2,570,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 17
300 מר
5
3,350,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב פרנק 27
165 מר
5
3,850,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
100 מר
5
2,300,000 ₪