ארכיון מודעות דירות למכירה

ירושלים בית וגן
זאב חקלאי 2
95 מר
4
1,700,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 14
94 מר
4
ירושלים בית וגן
בית וגן
107 מר
4
ירושלים בית וגן
בית וגן
107 מר
4
2,250,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן 4
101 מר
4
2,300,000 ₪
דימונה שכונה ממשית
תל לכיש 14
102 מר
4
920,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
80 מר
4
2,180,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
84 מר
4
2,600,000 ₪
ירושלים בית וגן
 
98 מר
4
2,700,000 ₪
ירושלים בית וגן
אליעזרי 5
103 מר
4
3,250,000 ₪
ירושלים בית וגן
חיים מיכל מיכלין 19
85 מר
4
2,450,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן 90
98 מר
4
2,900,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן 555
90 מר
4
2,490,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 72
100 מר
4
2,300,000 ₪
ירושלים בית וגן
ליאו ויסמן
190 מר
4
ירושלים בית וגן
בית וגן
106 מר
4
2,600,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
101 מר
4
3,000,000 ₪
ירושלים בית וגן
 
108 מר
4
2,700,000 ₪
ירושלים בית וגן
רבי חיים מיכלין 2
85 מר
4
2,600,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 2
99 מר
4
2,250,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן 4
101 מר
4
2,300,000 ₪
ירושלים בית וגן
א.י. שחראי 22
85 מר
4
2,150,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 2
120 מר
4
2,500,000 ₪
ירושלים בית וגן
יוסף חכמי 48
92 מר
4
2,550,000 ₪
ירושלים בית וגן
אליעזרי 111
120 מר
4
2,800,000 ₪
ירושלים בית וגן
שחראי 22
85 מר
4
2,150,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן 10
90 מר
4
2,200,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 2
120 מר
4
2,500,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
107 מר
4
2,400,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
100 מר
4
1,890,000 ₪
ירושלים בית וגן
חיים מיכל מיכלין
80 מר
4
2,400,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן 28
90 מר
4
2,480,000 ₪
ירושלים בית וגן
ליאו ויסמן
100 מר
4
3,500,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
92 מר
4
3,450,000 ₪
ירושלים בית וגן
ליאו ויסמן
90 מר
4
3,000,000 ₪
ירושלים בית וגן
ליאו ויסמן
100 מר
4
2,900,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
150 מר
4
3,500,000 ₪
ירושלים בית וגן
 
130 מר
4
3,990,000 ₪
ירושלים בית וגן
א.י. שחראי 22
82 מר
4
2,350,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
100 מר
4
4,650,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן 14
101 מר
4
3,200,000 ₪
ירושלים בית וגן
 
90 מר
4
2,400,000 ₪
ירושלים בית וגן
החיד"א 18
80 מר
4
2,180,000 ₪
ירושלים בית וגן
ליאו ויסמן
195 מר
4
2,690,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן 90
90 מר
4
2,500,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 39
90 מר
4
2,220,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
103 מר
4
2,290,000 ₪
ירושלים בית וגן
החיד"א
100 מר
4
2,600,000 ₪
ירושלים בית וגן
 
76 מר
4
2,190,000 ₪
ירושלים בית וגן
חיים מיכל מיכלין
90 מר
4
2,200,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
85 מר
4
2,250,000 ₪
ירושלים בית וגן
 
85 מר
4
2,300,000 ₪
ירושלים בית וגן
 
92 מר
4
2,460,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 69
150 מר
4
4,000,000 ₪
ירושלים בית וגן
 
105 מר
4
2,590,000 ₪
ירושלים בית וגן
החיד"א
30 מר
4
1,900,000 ₪
ירושלים בית וגן
החיד"א
90 מר
4
2,400,000 ₪
ירושלים בית וגן
ליאו ויסמן
95 מר
4
2,550,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
95 מר
4
4,050,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
90 מר
4
2,200,000 ₪