ארכיון מודעות דירות למכירה

ירושלים בית וגן
 
415
7
6,300,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 75
140
4.5
2,700,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
100
4
2,600,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
60
3
1,700,000 ₪
ירושלים בית וגן
יוסף חכמי 35
120
4.5
ירושלים בית וגן
בית וגן 10
90
4
2,200,000 ₪
ירושלים בית וגן
 
80
4
2,500,000 ₪
ירושלים בית וגן
ראט 3
72
3.5
2,150,000 ₪
ירושלים בית וגן
חיים מיכל מיכלין 44
140
5
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 7
100
4
2,400,000 ₪
ירושלים בית וגן
החיד''א 24
90
4.5
2,700,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 28
75
3.5
1,900,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
95
4
2,380,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 105
100
4
ירושלים בית וגן
 
110
5
2,900,000 ₪
ירושלים בית וגן
 
240
7
5,000,000 ₪
ירושלים בית וגן
 
190
7
3,190,000 ₪
ירושלים בית וגן
זאב חקלאי 10
300
6.5
4,800,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 64
78
3.5
2,100,000 ₪
ירושלים בית וגן
חיים מיכל מיכלין
126
5
2,850,000 ₪
ירושלים בית וגן
החיד"א 18
30
4
1,900,000 ₪
ירושלים בית וגן
יוסף חכמי 20
120
5
3,500,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 80
95
4.5
2,400,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 91
110
5
3,580,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 46
85
5
2,300,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
108
5
2,880,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
150
5
3,750,000 ₪
ירושלים בית וגן
חיים מיכל מיכלין
92
4
2,500,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 129
110
4.5
2,780,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 64
78
3.5
2,080,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 89
140
5
3,480,000 ₪
ירושלים בית וגן
חיים מיכל מיכלין
126
5
2,850,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
88
4.5
2,300,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
190
8
4,200,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
70
3
1,900,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
70
3.5
2,000,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
105
4
2,590,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
115
4
2,855,000 ₪
ירושלים בית וגן
ברוך דובדבני
170
6
3,350,000 ₪
 
ירושלים בית וגן
בית וגן 70
70
3
2,100,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
125
5
2,600,000 ₪
ירושלים בית וגן
הפסגה
81
4
2,390,000 ₪
ירושלים בית וגן
החיד"א 000
72
3
2,100,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
70
3
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
100
4
2,500,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב פרנק 27
165
5
3,850,000 ₪
ירושלים בית וגן
חיים מיכל מיכלין 6
130
6
100,000 ₪
ירושלים בית וגן
זאב חקלאי 2
100
4
2,500,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
110
4
2,275,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 81
105
4.5
2,850,000 ₪
ירושלים בית וגן
יוסף חכמי
163
6
4,100,000 ₪
ירושלים בית וגן
זאב חקלאי
100
5
2,400,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 1
97
4
2,900,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
200
6
4,700,000 ₪
ירושלים בית וגן
יוסף חכמי 29 29
165
4,300,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
80
4
2,100,000 ₪
ירושלים בית וגן
זאב חקלאי
60
3
1,750,000 ₪
ירושלים בית וגן
יוסף חכמי
300
4
2,900,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
116
5
2,950,000 ₪