ארכיון מודעות דירות למכירה

ירושלים בית וגן
זאב חקלאי 30
220 מר
7
ירושלים בית וגן
זאב חקלאי 2
95 מר
4
1,700,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן 81
70 מר
3.5
1,700,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 14
94 מר
4
ירושלים בית וגן
בית וגן
107 מר
4
ירושלים בית וגן
שחראי 2א
63 מר
3
1,800,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
107 מר
4
2,250,000 ₪
ירושלים בית וגן
הפסגה
71 מר
3
2,260,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן 4
101 מר
4
2,300,000 ₪
ירושלים בית וגן
החיד''א 9
100 מר
4.5
2,800,000 ₪
דימונה שכונה ממשית
תל לכיש 14
102 מר
4
920,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 26
72 מר
3
2,100,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
80 מר
4
2,180,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 39
81 מר
3
ירושלים בית וגן
ברוך צוקרמן 14
60 מר
3
ירושלים בית וגן
אליעזרי 5
103 מר
4
3,250,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן 90
98 מר
4
2,900,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן 555
90 מר
4
2,490,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 89
140 מר
5
4,100,000 ₪
ירושלים בית וגן
ליאו ויסמן
190 מר
4
ירושלים בית וגן
זאב חקלאי 2 2
95 מר
4.5
2,000,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
82 מר
3
2,090,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
106 מר
4
2,600,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 79
160 מר
3,950,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
101 מר
4
3,000,000 ₪
ירושלים בית וגן
 
108 מר
4
2,700,000 ₪
ירושלים בית וגן
זאב חקלאי 13
100 מר
4.5
2,100,000 ₪
ירושלים בית וגן
חיים מיכל מיכלין 2
140 מר
6
2,900,000 ₪
ירושלים בית וגן
יוסף חכמי 5
360 מר
5
14,400,000 ₪
ירושלים בית וגן
הפסגה 69
140 מר
5
3,300,000 ₪
ירושלים בית וגן
 
150 מר
8
3,500,000 ₪
ירושלים בית וגן
א.י. שחראי 22
82 מר
4
2,350,000 ₪
ירושלים בית וגן
 
170 מר
5
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
110 מר
5
2,600,000 ₪
ירושלים בית וגן
 
170 מר
6
4,500,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן 81
100 מר
5
2,000,000 ₪
ירושלים בית וגן
 
235 מר
6
4,200,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
75 מר
3
1,840,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן 14
101 מר
4
3,200,000 ₪
ירושלים בית וגן
 
170 מר
5
6,000,000 ₪
ירושלים בית וגן
יוסף חכמי
30 מר
5
4,000,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן 10
50 מר
3
ירושלים בית וגן
 
170 מר
6
4,500,000 ₪
ירושלים בית וגן
 
90 מר
4
2,400,000 ₪
ירושלים בית וגן
 
140 מר
5
3,750,000 ₪
ירושלים בית וגן
 
230 מר
8
5,200,000 ₪
ירושלים בית וגן
החיד"א 18
80 מר
4
2,180,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
70 מר
3
1,650,000 ₪
ירושלים בית וגן
קאסוטו
135 מר
5
3,500,000 ₪
ירושלים בית וגן
ליאו ויסמן
195 מר
4
2,690,000 ₪
ירושלים בית וגן
 
68 מר
3
1,800,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 39
90 מר
4
2,220,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
130 מר
5
3,590,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
85 מר
4
2,250,000 ₪
ירושלים בית וגן
זאב חקלאי
96 מר
5
2,100,000 ₪
ירושלים בית וגן
 
85 מר
4
2,300,000 ₪
ירושלים בית וגן
 
105 מר
4
2,590,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
110 מר
5
3,750,000 ₪
ירושלים בית וגן
החיד"א
90 מר
4
2,400,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
83 מר
4.5
2,300,000 ₪