ארכיון מודעות דירות למכירה

ירושלים מחנה יהודה
 
110 מר
5
2,290,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
150 מר
5
5,600,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
- 0
5
1,550,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
120 מר
5
ירושלים מחנה יהודה
אליהו מני 6
125 מר
5
3,200,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אליהו מני 6
150 מר
5
3,950,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
137 מר
5
ירושלים מחנה יהודה
 
115 מר
5
1,750,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
121 מר
5
3,050,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אליהו מני 6
140 מר
5
3,200,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
140 מר
5
3,550,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
120 מר
5
2,180,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
97 מר
5
1,850,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
137 מר
5
3,950,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
3000
128 מר
5
1,790,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
160 מר
5
3,890,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנון 9
82 מר
5
1,950,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
101 מר
5
1,400,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
מחנה יצחק 11
122 מר
5
2,500,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אליהו מני 6
130 מר
5
3,100,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
138 מר
5
3,700,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
125 מר
5
2,130,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
130 מר
5
3,200,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
130 מר
5
4,470,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
132 מר
5
3,650,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
130 מר
5
4,500,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
130 מר
5
4,300,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
120 מר
5
3,000,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
135 מר
5
ירושלים מחנה יהודה
 
125 מר
5
3,100,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
116 מר
5
2,750,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
121 מר
5
ירושלים מחנה יהודה
 
165 מר
5
ירושלים מחנה יהודה
מחנה יצחק 7
120 מר
5
2,680,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
120 מר
5
4,400,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
130 מר
5
1,950,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
145 מר
5
2,150,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אילת
126 מר
5
3,575,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
120 מר
5
1,980,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
115 מר
5
1,850,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אליהו מני
240 מר
5
6,500,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
120 מר
5
3,000,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
120 מר
5
1,890,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
125 מר
5
2,000,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
כי"ח 4
127 מר
5
4,600,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
100 מר
5
2,150,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
120 מר
5
1,890,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
160 מר
5
3,290,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
105 מר
5
1,899,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
120 מר
5
3,300,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
מחנה יצחק 12
180 מר
5
2,700,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
300 מר
5
ירושלים מחנה יהודה
גילה
180 מר
5
2,150,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
135 מר
5
2,950,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
120 מר
5
1,700,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
30 30
140 מר
5
2,090,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
110 מר
5
1,950,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
כי"ח 4
128 מר
5
5,760,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
150 מר
5
2,300,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
מחנה יצחק 1
120 מר
5
2,850,000 ₪