ארכיון מודעות דירות למכירה

ירושלים מחנה יהודה
 
5
2,200,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אליהו מני
270 מר
5
ירושלים מחנה יהודה
אליהו מני
287 מר
5
11,000,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
130 מר
5
5,000,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
150 מר
5
5,200,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
200 מר
5
2,150,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
126 מר
5
3,200,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
132 מר
5
3,950,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אליהו מני 6
110 מר
5
2,750,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
110 מר
5
4,600,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אליהו מני
220 מר
5
9,000,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
119 מר
5
3,290,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
100 מר
5
3,650,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
150 מר
5
3,750,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
5
2,200,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
119 מר
5
5,400,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
105 מר
5
4,100,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
100 מר
5
1,890,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
140 מר
5
2,600,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
130 מר
5
4,470,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
100 מר
5
1,620,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
132 מר
5
3,650,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
125 מר
5
3,690,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
100 מר
5
2,190,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
85 מר
5
1,550,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
130 מר
5
4,500,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
170 מר
5
2,720,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
100 מר
5
2,350,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
125 מר
5
3,690,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
110 מר
5
2,400,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
130 מר
5
4,300,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
5
2,550,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
116 מר
5
2,750,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
100 מר
5
2,500,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
117 מר
5
ירושלים מחנה יהודה
 
90 מר
5
2,700,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
138 מר
5
ירושלים מחנה יהודה
 
120 מר
5
3,000,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
110 מר
5
1,750,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
160 מר
5
5,600,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
150 מר
5
2,600,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
100 מר
5
2,500,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
135 מר
5
ירושלים מחנה יהודה
 
120 מר
5
ירושלים מחנה יהודה
 
116 מר
5
2,750,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
121 מר
5
ירושלים מחנה יהודה
 
165 מר
5
ירושלים מחנה יהודה
 
120 מר
5
4,400,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
130 מר
5
1,950,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
145 מר
5
2,150,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אילת
126 מר
5
3,575,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
97 מר
5
2,500,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
כי"ח
127 מר
5
4,600,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
90 מר
5
3,600,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
130 מר
5
4,500,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
115 מר
5
1,850,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אליהו מני
240 מר
5
6,500,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אליהו מני
240 מר
5
7,700,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
120 מר
5
1,890,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אליהו מני 5 5
240 מר
5
6,500,000 ₪