ארכיון מודעות דירות למכירה

ירושלים מחנה יהודה
נסים בכר 23
75 מר
3.5
2,500,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
75 מר
3.5
2,300,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
שבת צדק 12
76 מר
3.5
1,950,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
63 מר
3.5
2,390,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
74 מר
3.5
1,585,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
74 מר
3.5
1,585,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
האשכול
50 מר
3.5
1,350,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
70 מר
3.5
1,890,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
מרגלית
70 מר
3.5
1,250,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
90 מר
3.5
1,900,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
93 מר
3.5
3,400,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
75 מר
3.5
1,730,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
מחנה יצחק 22
90 מר
3.5
1,850,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
חכם שלום 15
60 מר
3.5
2,400,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
70 מר
3.5
2,250,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
70 מר
3.5
2,900,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
70 מר
3.5
1,140,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
מחנה יצחק 22
95 מר
3.5
1,820,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
הדקל
60 מר
3.5
2,200,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
חכם שלום 15
60 מר
3.5
2,500,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
הדקל 7
60 מר
3.5
ירושלים מחנה יהודה
 
92 מר
3.5
2,975,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
75 מר
3.5
1,400,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
63 מר
3.5
1,120,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
75 מר
3.5
1,830,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
85 מר
3.5
1,279,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
80 מר
3.5
1,740,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
מסילת ישרים 17
103 מר
3.5
2,950,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
85 מר
3.5
2,800,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
נסים בכר
65 מר
3.5
1,760,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
72 מר
3.5
1,790,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
75 מר
3.5
1,300,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
65 מר
3.5
1,090,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
59 מר
3.5
1,200,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
62 מר
3.5
1,250,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
91 מר
3.5
1,300,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
75 מר
3.5
2,430,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
70 מר
3.5
1,290,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
80 מר
3.5
1,450,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
90 מר
3.5
2,150,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
70 מר
3.5
1,330,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
90 מר
3.5
1,800,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
62 מר
3.5
1,250,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
70 מר
3.5
1,290,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
80 מר
3.5
1,350,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
96 מר
3.5
1,650,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
השיקמה
80 מר
3.5
2,000,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
95 מר
3.5
3,450,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
100 מר
3.5
2,950,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
90 מר
3.5
1,290,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
85 מר
3.5
1,350,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אגריפס
73 מר
3.5
1,790,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
80 מר
3.5
1,450,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
מסילת ישרים 17
97 מר
3.5
2,850,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אילת
72 מר
3.5
2,150,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
השיקמה
80 מר
3.5
1,720,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
בית יעקב
78 מר
3.5
2,000,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
65 מר
3.5
1,230,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
90 מר
3.5
1,300,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
75 מר
3.5
1,350,000 ₪