ארכיון מודעות דירות למכירה

ירושלים מחנה יהודה
 
160
7
3,500,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
120
5.5
2,300,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אגריפס 00
54
2.5
3,500,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
56
2.5
ירושלים מחנה יהודה
 
84
3
1,450,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
יצחק בן דור
78
3
2,180,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
4
1,700,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
65
3
1,450,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
82
3
2,100,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
92
4
3,200,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
64
3
1,145,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אגריפס 00
64
2.5
5,400,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אליהו מני 6
140
5
3,200,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גרשון אבנר
114
4
2,070,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
90
4
1,770,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
השוהם 22
37
2
1,060,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
באר שבע 16
160
6
4,500,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
הדקל
89
3
1,950,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
רמת מוצא
160
5
3,870,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
70
3
2,680,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
140
4.5
3,295,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
190
6
6,500,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
נהר פרת 13
70
3
2,485,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
האשכול 3
67
3
1,850,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
3000 20
60
3
2,200,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
140
5
3,550,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
3
ירושלים מחנה יהודה
3000 55
1000
ירושלים מחנה יהודה
 
140
4
ירושלים מחנה יהודה
 
300
9
5,800,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אגריפס 35
88
4
ירושלים מחנה יהודה
הכרמל
40
1.5
1,300,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
השיקמה 3
50
2.5
1,400,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
70
3
1,120,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אליהו סלמן 20
94
4
3,300,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
107
4
3,450,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
נהר פרת 6
35
2
850,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
68
2
2,380,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
120
5
2,180,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אליהו סלמן 20
94
4
2,300,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
75
3
2,500,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
276
6,000,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
יזרעאל 8
65
3
ירושלים מחנה יהודה
חכם שלום 15
60
3.5
2,400,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
66
3
1,290,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
70
3.5
2,250,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
180
6
4,500,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
55
2
970,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
97
5
1,850,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
150
5
4,500,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
80
4.5
1,440,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
עובדיה סומך 18
68
4
2,100,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
55
2.5
1,070,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אגריפס
74
3
2,200,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
53
2.5
1,900,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
87
4
ירושלים מחנה יהודה
 
75
3
1,950,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
110
4
4,995,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
הדקל
106
4
2,690,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
56
2.5
990,000 ₪