ארכיון מודעות דירות למכירה

ירושלים מחנה יהודה
 
70 מר
3
1,180,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
84 מר
3
2,270,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
55 מר
2.5
1,950,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
4.5
1,998,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
90 מר
3.5
2,580,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
30 מר
2
1,150,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
40 מר
2
1,650,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
49 מר
2
1,200,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
70 מר
3
2,000,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
85 מר
4
2,490,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
12 20
480 מר
12
4,780,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
56 מר
2
1,250,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
120 מר
4
4,830,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
63 מר
3
1,090,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
110 מר
4
1,990,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
נסים בכר 5
36 מר
2
1,380,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
87 מר
4
2,850,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
96 מר
4
1,800,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אליהו קורן 26
8 מר
4
2,190,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
100 מר
4
1,490,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
112 מר
4
2,700,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
63 מר
3
1,125,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
60 מר
2
1,180,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
76 מר
4
1,220,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
105 מר
5
4,100,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
58 מר
2
ירושלים מחנה יהודה
 
63 מר
3
ירושלים מחנה יהודה
 
2.5
1,550,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
80 מר
4
1,220,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
100 מר
5
1,890,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
50 מר
2
1,735,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
75 מר
4
1,275,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
80 מר
3
2,800,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
61 מר
2.5
2,000,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
93 מר
4
1,790,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
55 מר
3
1,380,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
69 מר
3
1,275,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
102 מר
6
2,775,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
שילה
20 מר
1.5
1,200,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
162 מר
4
ירושלים מחנה יהודה
 
60 מר
3
1,280,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
90 מר
4
1,680,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
67 מר
3
1,390,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
140 מר
6
4,070,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
68 מר
3
1,250,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
72 מר
4
1,580,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
120 מר
4
2,180,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
140 מר
5
2,600,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
84 מר
4
1,340,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
55 מר
2.5
1,550,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
72 מר
3
1,260,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
87 מר
4
1,500,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
110 מר
4
2,825,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
65 מר
3
1,140,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אליהו מני 4
41 מר
2
1,550,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
עובדיה סומך
45 מר
2
1,500,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
55 מר
2.5
ירושלים מחנה יהודה
 
70 מר
3
1,320,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
80 מר
4
1,520,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
98 מר
4
1,800,000 ₪