ארכיון מודעות דירות למכירה

פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
130 מר
5
2,130,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 99
109 מר
4
2,290,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 20
100 מר
4
2,000,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רפאל איתן 12
213 מר
6
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 35
110 מר
4
1,960,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 9
137 מר
5
2,370,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 40
95 מר
3
1,675,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 41
130 מר
5
2,370,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 33 33
111 מר
4
1,960,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 16
128 מר
5
2,650,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
סנה משה 14
104 מר
4
2,350,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רפאל איתן 6
25 מר
6
2,700,030 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 14
104 מר
4
2,350,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 33 33
111 מר
4
2,050,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
119 מר
5
2,200,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 3
163 מר
5
3,050,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 12
85 מר
3
פתח תקווה אם המושבות
רפאל איתן 6
140 מר
5.5
2,380,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי
100 מר
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 6
167 מר
5
3,700,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו
125 מר
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 6
140 מר
6
2,370,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רפאל איתן 8
100 מר
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 14
131 מר
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 17
103 מר
4
1,970,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 17
135 מר
5
2,390,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
סנה משה
130 מר
5.5
2,298,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
136 מר
6
2,280,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 14
25 מר
5
2,730,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
95 מר
5
3,470,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 32
130 מר
5.5
2,280,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו 12
135 מר
5
2,700,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 14
110 מר
4.5
2,070,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 39
120 מר
4
2,190,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי
132 מר
5
2,430,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
100 מר
4
פתח תקווה אם המושבות
רפאל איתן
230 מר
4
2,750,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אלוף רחבעם זאבי
85 מר
3
1,790,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 6
30 מר
6
2,920,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 7
131 מר
5
2,780,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 11
110 מר
4
2,150,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 20
107 מר
4
1,870,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 14
107 מר
4
2,080,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רפאל איתן
115 מר
4.5
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 11
140 מר
5
2,413,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אלוף רחבעם זאבי
85 מר
3
1,790,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 9
135 מר
5
2,450,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 14
110 מר
4.5
2,070,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 16
100 מר
4
2,040,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 16
100 מר
4
1,940,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 15
125 מר
5
2,430,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
128 מר
5
2,290,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי
110 מר
4.5
2,190,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו
130 מר
5
2,380,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 6
140 מר
6
2,590,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 45
100 מר
4
1,970,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
142 מר
5
3,190,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
120 מר
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
106 מר
4
2,100,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רפאל איתן 8
177 מר
5
3,280,000 ₪