ארכיון מודעות דירות למכירה

פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 12
130 מר
4
2,050,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 22
138 מר
5
2,700,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור
115 מר
4.5
2,200,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי
134 מר
5
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו 10
125 מר
5
2,400,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רפאל איתן 12
140 מר
5.5
2,790,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 14
135 מר
6
2,750,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 18
105 מר
4
2,130,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 14
130 מר
4.5
1,950,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 2
103 מר
4
2,200,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 4
305 מר
6
4,480,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 15
134 מר
5
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
110 מר
4.5
2,150,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אלוף רחבעם זאבי 7
157 מר
5
3,300,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
103 מר
4
1,990,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור
126 מר
4.5
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 20
130 מר
5
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
20 מר
5
2,220,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו 10
125 מר
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו 3
112 מר
4
2,100,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 15
134 מר
5
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 1
120 מר
5
2,330,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 18
100 מר
4
2,250,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רפאל איתן 10
103 מר
4
1,900,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
סנה משה
100 מר
4
1,890,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
סנה משה
130 מר
5.5
2,298,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 12
135 מר
5
2,230,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו
127 מר
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 12
152 מר
6
3,400,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי
100 מר
4
1,950,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי
172 מר
6
2,870,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי
100 מר
4
2,040,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 45
105 מר
4
2,080,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 12
106 מר
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 12
105 מר
4
1,980,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 37
116 מר
4
2,400,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו 8
146 מר
5.5
2,620,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
105 מר
4
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו
127 מר
5
2,380,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
106 מר
4
1,843,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 14
128 מר
5.5
2,240,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 3
110 מר
4
2,170,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 6
150 מר
6
2,750,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 17
150 מר
5
3,300,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 6
154 מר
5
3,250,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 11
140 מר
5
2,413,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אלוף רחבעם זאבי
118 מר
4.5
2,090,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו
190 מר
5
4,500,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
איסר הראל
114 מר
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 12
136 מר
6
2,460,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 33
129 מר
5
2,260,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 32
130 מר
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 10
100 מר
4
1,880,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו 3
131 מר
5
2,260,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 10
100 מר
4
1,990,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 41
104 מר
4
2,220,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 10
100 מר
4
1,920,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 14
119 מר
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו 9
126 מר
5
2,445,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
150 מר
5
3,200,000 ₪