ארכיון מודעות דירות למכירה

פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 12
129 מר
5
2,420,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
103 מר
4
1,910,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
115 מר
4
2,140,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו 13
150 מר
6
2,850,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
100 מר
4
2,040,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 14
116 מר
4.5
1,995,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו 10
126 מר
5
2,280,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 14 14
105 מר
4
2,100,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 26
82 מר
3
1,650,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רפאל איתן 1
140 מר
5.5
2,465,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 2
138 מר
5
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי
150 מר
5
3,299,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 12
100 מר
4
1,890,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי
110 מר
4
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
110 מר
4
1,780,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אלוף רחבעם זאבי 7
121 מר
4.5
2,200,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 15
124 מר
5
2,500,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 11
87 מר
3
1,880,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי
85 מר
3
1,880,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 15
108 מר
4
2,150,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 12
120 מר
5
2,380,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 9
180 מר
6
3,700,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
160 מר
5
2,550,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רפאל איתן 1
140 מר
5.5
2,900,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
102 מר
4
1,920,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 999
305 מר
6
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 14
130 מר
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
איסר הראל 3
120 מר
5
2,450,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
120 מר
5
2,320,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 3
112 מר
4.5
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 14
125 מר
5
2,390,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 22
96 מר
4
1,900,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 14
127 מר
5
2,450,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 16
130 מר
4.5
3,050,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 1
135 מר
5.5
2,300,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי
130 מר
5.5
2,200,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אלוף רחבעם זאבי
120 מר
4.5
1,890,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 999
156 מר
5
2,450,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 29
115 מר
4.5
2,290,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 6
107 מר
4
2,150,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור
145 מר
5
2,500,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי
100 מר
4
1,870,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי
100 מר
4
1,975,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
126 מר
5
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 16
100 מר
4
1,980,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
100 מר
4
2,080,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 6
154 מר
5
3,250,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 18
101 מר
4
2,100,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
128 מר
5
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 14
126 מר
5
1,970,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 6
30 מר
6
2,920,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 14
100 מר
4
2,175,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
105 מר
4
1,960,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
130 מר
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
136 מר
5.5
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 10
127 מר
5
2,395,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו 5
126 מר
5
2,280,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 16
127 מר
5
2,380,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
140 מר
5
2,750,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 41
120 מר
5