ארכיון מודעות דירות למכירה

פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו 12
128 מר
5
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 3
131 מר
5
2,450,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 17
130 מר
5
2,430,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 12
130 מר
5
2,380,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור
135 מר
5.5
2,420,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
איסר הראל 3
110 מר
4
2,150,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
104 מר
4
1,980,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 3
125 מר
5.5
2,350,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 33
130 מר
5
2,500,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 20
100 מר
4
1,910,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 6
150 מר
6
2,610,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 11
106 מר
4
2,050,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו 23
157 מר
5.5
2,500,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 66
126 מר
4
2,180,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 1
125 מר
4.5
2,250,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
102 מר
4
1,890,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
103 מר
4
פתח תקווה אם המושבות
רפאל איתן
110 מר
4
1,900,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רפאל איתן 4
100 מר
4
1,890,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רפאל איתן
350 מר
9
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו 12
15 מר
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 26
111 מר
4
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 45
180 מר
5
3,240,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 12 12
110 מר
5
1,970,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
איסר הראל
111 מר
4.5
2,140,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 14
100 מר
4
2,170,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 20
100 מר
4
1,950,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
סנה משה
111 מר
4
1,950,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 22
106 מר
4
21,500,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
135 מר
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
100 מר
4
2,170,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 14
110 מר
4
2,090,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רפאל איתן
145 מר
5
2,370,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
סנה משה
111 מר
4
2,050,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 32
140 מר
4
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו 10
125 מר
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 17
100 מר
4
1,970,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
איסר הראל
127 מר
4.5
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
125 מר
5
2,090,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו
127 מר
5
2,400,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 18
115 מר
4.5
2,200,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 27
147 מר
6
2,800,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 18
100 מר
4
2,060,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
150 מר
6
2,990,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
127 מר
5
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
140 מר
6
2,780,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 17
105 מר
4
2,150,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אלוף רחבעם זאבי
12 מר
3
1,795,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
125 מר
4
2,200,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
128 מר
5
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
128 מר
5
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
105 מר
4
1,960,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אלוף רחבעם זאבי
114 מר
4.5
2,050,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
100 מר
4
1,970,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
101 מר
4
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי
99 מר
4
1,975,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 9
135 מר
5
2,450,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו
125 מר
5
2,150,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
124 מר
5
2,230,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 18
100 מר
4
1,950,000 ₪