ארכיון מודעות דירות למכירה

פתח תקווה אם המושבות
איסר הראל 3
110 מר
4
פתח תקווה אם המושבות
רפאל איתן
5.5
2,250,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רפאל איתן 14
140 מר
5.5
2,250,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 18
100 מר
4
1,910,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
120 מר
5
2,050,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 1
17000 מר
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 111
93 מר
3
1,850,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 20
110 מר
4
2,100,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו 8
140 מר
6
2,500,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 32
123 מר
5
2,370,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
125 מר
5
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 3
111 מר
4.5
2,160,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 18
112 מר
4
2,090,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 14
105 מר
4
2,080,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 15
127 מר
4.5
2,190,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רפאל איתן 1
117 מר
5
2,095,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו 11
125 מר
4.5
2,300,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 1
120 מר
5
2,320,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 9
133 מר
6
2,780,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 37
120 מר
5
2,100,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 11
135 מר
5
2,650,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 1
106 מר
4
2,150,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 18
136 מר
5
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 18
90 מר
3
1,820,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 1
100 מר
4
1,950,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 3
111 מר
4.5
2,160,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי
115 מר
5
2,120,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 20
140 מר
5
2,550,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 1
108 מר
4
2,150,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 39
1058 מר
4
2,030,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
100 מר
4
2,000,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
131 מר
5
2,380,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
128 מר
5
2,290,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
100 מר
4
2,080,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
127 מר
5
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי
12 מר
4
1,940,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
127 מר
5
2,330,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 1 1
130 מר
5.5
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 17
103 מר
4
2,150,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי
100 מר
4
1,990,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
123 מר
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
126 מר
5
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
110 מר
4
2,170,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור
127 מר
5
2,395,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
100 מר
4
2,090,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
112 מר
4
2,170,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 18
127 מר
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי
100 מר
4
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 18
127 מר
5
2,295,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 10
100 מר
4
1,970,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 1
127 מר
5.5
2,410,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 45
105 מר
4
2,180,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
110 מר
4
2,100,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 17
126 מר
5
2,430,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 15
125 מר
5
2,370,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אלוף רחבעם זאבי 7
85 מר
3
1,850,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
260 מר
5
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 3
108 מר
4.5
2,230,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
100 מר
4
2,100,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 12 12
135 מר
5
2,390,000 ₪