ארכיון מודעות דירות למכירה

פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
130 מר
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 12
125 מר
5
1,950,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 7
86 מר
3
1,620,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 1
110 מר
4
1,880,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 5
133 מר
5
2,600,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי
140 מר
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
סנה משה
110 מר
4
2,100,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 22
100 מר
4
1,910,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רפאל איתן 1
120 מר
5
2,100,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו 9
126 מר
5
2,700,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 16
100 מר
4
1,950,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 14
175 מר
6
3,600,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 12
107 מר
4
1,920,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 12
105 מר
4
2,100,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 11
115 מר
4
1,950,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו 5
115 מר
4
1,950,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו 12
15 מר
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 9
104 מר
4
1,900,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 13
160 מר
5
3,400,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
105 מר
4
1,860,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
100 מר
4
1,980,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
איסר הראל
124 מר
5
2,230,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 6
101 מר
4
2,150,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 15
100 מר
4
2,150,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
איסר הראל 1
130 מר
5
2,500,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
100 מר
4
1,950,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 6
160 מר
5
2,600,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רפאל איתן 14
115 מר
4.5
2,050,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
134 מר
5
2,390,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
100 מר
4
2,090,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 17
83 מר
3
1,780,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 3
125 מר
4.5
2,240,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רפאל איתן 12
140 מר
5.5
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 3
136 מר
5.5
2,500,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 12
118 מר
5
2,520,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
13 מר
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור
128 מר
5
2,240,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
130 מר
5
2,390,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רפאל איתן
115 מר
4.5
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
124 מר
5
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
100 מר
4
2,095,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
100 מר
4
2,090,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 11
130 מר
5
2,700,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
146 מר
6
2,690,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו 10
30 מר
5
2,800,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
124 מר
5
2,249,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רפאל איתן 14
110 מר
4.5
2,150,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
איסר הראל
125 מר
5
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 33
112 מר
4
2,030,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 17
126 מר
5
2,380,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 18
131 מר
5
2,400,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי
105 מר
4
2,050,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רפאל איתן 12
213 מר
6
3,390,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רפאל איתן 6
140 מר
6
2,700,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 9
90 מר
3
1,900,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 11
100 מר
3
1,890,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 39
125 מר
5
2,290,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
איסר הראל 5
124 מר
5
2,230,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 7
200 מר
6
3,450,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 2 2
109 מר
4
2,100,000 ₪