ארכיון מודעות דירות למכירה

פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי
105 מר
4
1,950,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רפאל איתן
114 מר
4.5
1,880,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 22
110 מר
4
1,880,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
איסר הראל 5
127 מר
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 9
97 מר
3
1,720,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 13
160 מר
5
3,500,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 13
105 מר
4
1,930,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 40
95 מר
3
1,675,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 20
75 מר
3
1,490,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רפאל איתן
145 מר
5.5
2,300,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
5
2,280,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 6
120 מר
5
2,200,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 100
82 מר
3
1,760,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 20 20
110 מר
4
2,050,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רפאל איתן 1
140 מר
5.5
2,300,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 45
140 מר
5
2,270,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
130 מר
5
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 18
140 מר
5
24,000,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 39
130 מר
5
2,380,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
102 מר
4
1,930,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
140 מר
5.5
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 1
130 מר
5
2,430,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 18
200 מר
5
3,400,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 13
100 מר
4
1,950,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 13
134 מר
5
2,070,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רפאל איתן 12
127 מר
4.5
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 6
157 מר
5
3,250,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 6
140 מר
6
2,470,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 6
133 מר
4
2,590,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 26
100 מר
4
2,080,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 20
141 מר
5
2,500,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
איסר הראל
125 מר
5
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 33
111 מר
4
1,960,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 14 14
130 מר
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
סנה משה 14
104 מר
4
2,350,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
1 מר
4
2,390,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
איסר הראל
113 מר
5
2,090,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי
110 מר
4.5
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 16
130 מר
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 4
133 מר
5
2,590,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 18
230 מר
7
3,990,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 6
157 מר
5
3,520,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
106 מר
4
2,170,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
127 מר
5
2,200,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
133 מר
6
2,550,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
126 מר
5
1,980,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
147 מר
6
2,775,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 33
130 מר
5
2,260,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו 10
128 מר
5
2,330,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 18
101 מר
4
2,175,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 10
110 מר
4
2,270,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור
125 מר
5
2,400,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 14
107 מר
4
2,050,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו 12
135 מר
5
2,700,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי
100 מר
4
2,070,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 20
100 מר
4
1,980,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
129 מר
5
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 14
126 מר
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
127 מר
5
2,450,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
איסר הראל 3
150 מר
5
3,480,000 ₪