ארכיון מודעות דירות למכירה

פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו
130 מר
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רפאל איתן
5
2,100,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
138 מר
6
2,400,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
130 מר
5
2,290,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אלוף רחבעם זאבי 7
103 מר
4
1,990,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 16
109 מר
4
2,150,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו 10
180 מר
5
3,700,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 4
131 מר
5
2,480,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור
104 מר
4
2,130,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 19
100 מר
4
2,150,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אלוף רחבעם זאבי
125 מר
5
2,420,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 111
109 מר
4
2,250,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רפאל איתן
115 מר
4.5
2,075,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 12
125 מר
5
2,530,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
129 מר
5
2,400,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי
138 מר
5
2,380,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 16
110 מר
4.5
2,170,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 1
135 מר
5
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 14 14
110 מר
4.5
2,100,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
איסר הראל 3 3
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 11
127 מר
5
2,400,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 15
12 מר
4
2,130,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו 5
131 מר
5
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי
120 מר
5
2,290,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רפאל איתן 1
140 מר
5.5
2,550,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 100
130 מר
4.5
3,150,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רפאל איתן 14
115 מר
4.5
2,220,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 5
142 מר
5
2,400,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי
135 מר
5
2,490,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 7
170 מר
5
4,200,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 10
145 מר
6
2,870,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו 10
128 מר
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אלוף רחבעם זאבי
140 מר
5
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 9
127 מר
5
2,480,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
100 מר
4
2,090,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 14
125 מר
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו 3
112 מר
4
2,100,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
135 מר
5
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 1
125 מר
5
2,380,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 3
116 מר
5.5
2,300,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי
120 מר
5
2,090,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו 8
150 מר
6
2,500,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 6
133 מר
5
2,570,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 11
128 מר
5
2,415,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 13
89 מר
3
1,790,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי
120 מר
5
2,295,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רפאל איתן 10
130 מר
5.5
2,400,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 11
124 מר
4
2,250,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
128 מר
5
2,290,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
137 מר
6
2,640,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 1
127 מר
5.5
2,410,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 37
116 מר
4
2,295,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 4
13 מר
5
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 3
110 מר
4.5
2,130,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
133 מר
5
2,520,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 39
125 מר
5
2,390,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רפאל איתן
214 מר
6
2,980,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 18
105 מר
4
2,000,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 2
130 מר
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 11
130 מר
5
2,580,000 ₪