ארכיון מודעות דירות למכירה

פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
100
4
2,090,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 11
130
5
2,700,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 11
87
3
1,900,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 15
125
5
2,370,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
146
6
2,690,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אלוף רחבעם זאבי 7
85
3
1,850,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 35
110
4
2,130,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 33
130
5
2,260,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 3
110
4
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו 12
130
5
2,600,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 13
20
5
2,260,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 33
130
5
2,260,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו 10
30
5
2,800,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור
125
5
2,400,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 10
130
5
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 14
107
4
2,050,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רפאל איתן 14
110
4.5
2,150,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 1
100
4
2,120,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו 12
135
5
2,700,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי
100
4
2,070,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 20
100
4
1,980,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 33
112
4
2,030,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 17
126
5
2,380,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי
100
4
1,870,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
150
5
3,200,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 5
133
5
2,490,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 10
100
4
פתח תקווה אם המושבות
רפאל איתן
214
6
3,090,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 11
84
3
1,950,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 18
131
5
2,400,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי
105
4
2,050,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 28
100
4
2,200,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
123
5
2,220,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 32
130
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
260
5
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 3
128
5
2,390,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רפאל איתן 12
213
6
3,390,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
איסר הראל 3
150
5
3,480,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 14
100
4
2,175,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רפאל איתן 6
140
6
2,700,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 9
90
3
1,900,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו
200
5
4,490,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור
105
4
1,900,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 22
120
4
2,400,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 11
100
3
1,890,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
115
4.5
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 28
120
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 10
110
5
2,270,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו
190
5
4,200,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
165
6
פתח תקווה אם המושבות
רפאל איתן
125
4
1,950,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 32
130
5
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 15
105
4
2,270,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו
140
5
2,550,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
211
6
5,200,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 14
116
4.5
2,340,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 39
125
5
2,290,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 1
127
5.5
2,390,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 11
151
5
2,900,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
100
4
2,100,000 ₪