ארכיון מודעות דירות למכירה

פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 52
70 מר
4
1,240,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא
92 מר
4
1,370,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 43
90 מר
4
1,480,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 18
80 מר
4
1,400,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 17
90 מר
4
1,300,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא
80 מר
4
1,400,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 37
100 מר
4
1,550,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 31
78 מר
4
1,320,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 71
35 מר
4
1,620,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 22 22
89 מר
4
1,600,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 22
89 מר
4
1,600,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 26
80 מר
4
1,430,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 20
93 מר
4
1,450,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 20
93 מר
4
1,485,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
קהילות יעקב 11
110 מר
4
1,670,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
אריה בן אליעזר 20
102 מר
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הענבל 1
90 מר
4
1,550,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
אריה בן אליעזר 20
102 מר
4
1,890,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 6
95 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 22
85 מר
4
1,540,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 7
98 מר
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 74
90 מר
4
1,580,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 5
75 מר
4
1,670,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 10
96 מר
4
1,410,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
פינקל 11
110 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 24
90 מר
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
מנחת שלמה 8
110 מר
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 7
90 מר
4
1,570,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
השופר 53
100 מר
4
1,420,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 15
100 מר
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 27
100 מר
4
1,600,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 1
90 מר
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא
82 מר
4
1,430,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
אריה בן אליעזר 22
102 מר
4
1,820,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
יוסף שכטר 6
85 מר
4
1,390,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הענבל 1
100 מר
4
1,440,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
קהילות יעקב 7
95 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
התוף 16
170 מר
4
1,880,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא
95 מר
4
1,720,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 23
85 מר
4
1,530,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הרב פינצי
85 מר
4
1,570,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא
85 מר
4
1,500,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 26
85 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הרב פינצי 12
85 מר
4
1,680,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 51
95 מר
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא
120 מר
4
2,190,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 22
85 מר
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הרב פינצי 12
90 מר
4
1,625,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 24
90 מר
4
1,550,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 39
80 מר
4
1,600,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
אריה בן אליעזר 22
102 מר
4
2,120,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 24
90 מר
4
1,550,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא
90 מר
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא
90 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
מנחת שלמה
100 מר
4
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא
91 מר
4
1,950,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא
95 מר
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 1
30 מר
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא
85 מר
4
1,450,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
אריה בן אליעזר 20
103 מר
4
1,980,000 ₪