ארכיון מודעות דירות למכירה

פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
פרופ' ישראל יבין 6
108
4
2,450,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 57
92
4
1,630,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא
82
4
1,570,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 35
106
4
1,600,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
התוף 16
170
4
1,930,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 74
100
4
1,600,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא
82
4
1,430,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
קהילות יעקב 7
95
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 17
95
4
1,580,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 72 72
79
4
1,450,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 74
84
4
1,350,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 17
84
4
1,300,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הענבל 11
90
4
1,310,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
התוף
90
4
1,610,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 6
97
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 26
85
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא
90
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
מנחת שלמה
100
4
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא
95
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 11
90
4
1,950,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
שמעון ויזנטל 1
205
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 10
80
4
1,400,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא
85
4
1,450,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
אריה בן אליעזר 20
103
4
1,980,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 11
91
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
אריה בן אליעזר 22
100
4
2,070,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 76
87
4
1,680,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 13
116
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 54
80
4
1,550,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
התוף
100
4
1,555,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הרב פינצי
92
4
1,550,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 22
92
4
1,450,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 35
95
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 35
110
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 18
90
4
1,450,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הענבל 26
84
4
1,620,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הענבל 21
90
4
1,550,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הרב פינצי 12
100
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 42 42
87
4
1,600,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 17
92
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 11
91
4
1,880,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 42
90
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 55
100
4
1,900,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 1
99
4
1,730,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
ברלוביץ 12
95
4
1,540,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הענבל 26
88
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הרב פינצי 12
97
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 9 9
75
4
1,520,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 20
90
4
1,710,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 40
85
4
1,670,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 40
20
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
שמעון ויזנטל 1
110
4
1,920,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 18
81
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
יוסף שכטר 6
78
4
1,630,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 32
82
4
1,630,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 28
98
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 8
95
4
1,810,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
התוף 1
84
4
1,660,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
אריה בן אליעזר 22
102
4
2,070,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא
90
4
1,735,000 ₪