ארכיון מודעות דירות למכירה

פתח תקווה רמות ורבר
הפורצים 14
70 מר
2.5
1,100,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 5
49 מר
2.5
1,100,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה''ל
60 מר
2.5
1,080,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח''ן
60 מר
2.5
פתח תקווה רמות ורבר
ח''ן
60 מר
2.5
1,150,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח''ן 7
60 מר
2.5
1,150,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל
60 מר
2.5
1,130,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפורצים 16
60 מר
2.5
1,350,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח''ן 7
65 מר
2.5
1,310,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן
63 מר
2.5
1,277,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפורצים 10 א
60 מר
2.5
1,450,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפורצים
2.5
1,200,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח''ן 5א
42 מר
2.5
1,200,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפורצים 10
75 מר
2.5
985,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפורצים 1
65 מר
2.5
1,200,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפורצים
2.5
1,200,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפורצים 10
60 מר
2.5
1,100,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפורצים 10
70 מר
2.5
1,100,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפורצים 10
70 מר
2.5
1,100,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
דורון 4
64 מר
2.5
1,350,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח''ן 5
60 מר
2.5
1,250,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח''ן 5
60 מר
2.5
1,250,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה''ל
60 מר
2.5
1,130,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
חיים ארלוזורוב 18
70 מר
2.5
1,050,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
חיים ארלוזורוב
70 מר
2.5
1,090,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן
55 מר
2.5
1,180,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפורצים 16
70 מר
2.5
1,290,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן
55 מר
2.5
1,215,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 13
47 מר
2.5
995,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן
55 מר
2.5
1,240,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון
65 מר
2.5
1,250,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון
55 מר
2.5
1,070,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן
60 מר
2.5
1,280,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל
60 מר
2.5
1,250,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן
55 מר
2.5
1,215,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן
60 מר
2.5
1,280,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפורצים 10
57 מר
2.5
1,250,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן
55 מר
2.5
1,200,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפורצים 11
60 מר
2.5
1,300,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל
50 מר
2.5
1,220,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן
61 מר
2.5
1,250,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
דורון 5
45 מר
2.5
1,150,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 19
38 מר
2.5
1,350,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 23
75 מר
2.5
1,050,000 ₪