ארכיון מודעות דירות למכירה

פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון כצנלסון 21 21
153 מר
6
2,790,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
חיים זכאי
140 מר
6
2,720,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
ויצמן
6
פתח תקווה כפר גנים ג
הרב משה צבי נריה 6
140 מר
6
פתח תקווה כפר גנים ג
חיים זכאי 2
144 מר
6
2,850,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות
153 מר
6
3,350,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות
580 מר
6
3,900,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות
580 מר
6
3,900,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין 40
130 מר
6
2,750,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין
140 מר
6
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן
180 מר
6
3,350,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
180 מר
6
פתח תקווה כפר גנים ג
ליפשיץ דניאל
150 מר
6
2,900,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין
130 מר
6
2,670,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין 40
170 מר
6
3,950,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין 29
190 מר
6
3,900,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
ישראל עידוד 10
160 מר
6
3,780,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין
170 מר
6
3,950,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר 33 33
280 מר
6
4,500,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין 29 29
190 מר
6
3,900,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין
142 מר
6
2,850,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים 42
170 מר
6
3,700,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
160 מר
6
4,200,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין
140 מר
6
2,690,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין
130 מר
6
2,670,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
פנחס חגין
157 מר
6
4,200,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
202 מר
6
4,500,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
200 מר
6
4,200,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
הרב משה צבי נריה 6
138 מר
6
2,750,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
140 מר
6
2,870,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין 27
145 מר
6
2,825,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
משה פלד
160 מר
6
3,400,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין 40
143 מר
6
2,700,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
ישראל עידוד
168 מר
6
3,800,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
450 מר
6
4,930,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין
142 מר
6
2,800,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין
170 מר
6
3,950,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין 40
156 מר
6
פתח תקווה כפר גנים ג
חיים זכאי
180 מר
6
3,700,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
משה פלד
143 מר
6
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
137 מר
6
2,760,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
140 מר
6
2,830,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין
143 מר
6
2,880,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
140 מר
6
2,850,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
160 מר
6
3,900,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
140 מר
6
2,930,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן
140 מר
6
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין
170 מר
6
3,950,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
137 מר
6
2,760,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים 44
144 מר
6
2,740,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
204 מר
6
4,500,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
150 מר
6
2,950,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
140 מר
6
2,850,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים 42
170 מר
6
3,700,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
140 מר
6
2,690,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
140 מר
6
2,750,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
143 מר
6
3,800,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן
148 מר
6
3,580,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
140 מר
6
2,750,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
140 מר
6
2,780,000 ₪