ארכיון מודעות דירות למכירה

פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין 44
140
6
2,950,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
חיים זכאי
140
6
2,720,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
חיים זכאי 2
144
6
2,850,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין 42
139
6
2,880,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין 44
140
6
2,800,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
פנחס חגין
130
6
3,150,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן
140
6
2,780,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
חיים זכאי 12
180
6
4,240,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
דניאל ליפשיץ 3
160
6
4,400,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון 34
160
6
3,590,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות 53
145
6
4,050,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות 53
135
6
3,100,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
הרב משה צבי נריה 5
150
6
3,000,050 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
160
6
2,900,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
240
6
פתח תקווה כפר גנים ג
ישראל עידוד
135
6
2,990,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים 40
179
6
פתח תקווה כפר גנים ג
פנחס חגין
320
6
4,080,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
חיים זכאי
100
6
3,800,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
170
6
3,880,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
ישראל עידוד
135
6
פתח תקווה כפר גנים ג
ישראל עידוד
135
6
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות
150
6
2,750,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר 111
180
6
4,890,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין 40
170
6
3,950,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין 29
190
6
3,900,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות 51
144
6
2,700,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין 29 29
190
6
3,900,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
170
6
3,700,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין
170
6
3,950,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
170
6
3,900,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר 33
171
6
4,000,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
ישראל עידוד
130
6
3,380,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
137
6
2,840,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין
143
6
2,980,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן
148
6
2,990,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
155
6
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
176
6
4,200,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
140
6
2,800,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
150
6
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
170
6
11,111 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן
172
6
3,800,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
186
6
4,400,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין
138
6
2,880,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין
170
6
4,250,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן
140
6
2,900,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
140
6
2,670,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
172
6
4,290,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
150
6
2,850,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר 32
140
6
2,870,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
400
6
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין 40
270
6
4,300,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין 40
156
6
2,890,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר 32
130
6
2,850,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
143
6
2,950,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן
180
6
3,300,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
הרב משה צבי נריה 8
135
6
2,730,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין
140
6
3,050,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין 40
170
6
3,960,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים 36
176
6