ארכיון מודעות דירות למכירה

פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
345 מר
5.5
3,290,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
ישראל עידוד
500 מר
5.5
3,690,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות
160 מר
5.5
3,400,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
ישראל עידוד 10
120 מר
5.5
3,550,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
ישראל עידוד 10
130 מר
5.5
3,550,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
210 מר
5.5
3,350,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
חיים זכאי
135 מר
5.5
2,600,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
חיים זכאי
133 מר
5.5
2,680,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
חיים זכאי 10
133 מר
5.5
2,800,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
חיים זכאי
133 מר
5.5
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון 45
140 מר
5.5
4,000,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות 49
127 מר
5.5
2,700,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
חיים זכאי 12
133 מר
5.5
2,750,000 ₪