ארכיון מודעות דירות למכירה

פתח תקווה כפר גנים ג
פנחס מאירי 10
120
550,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
חיים זכאי
126
5
2,700,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות 77
112
4
1,990,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות
120
5
1,800,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
חיים זכאי 6
160
5
2,600,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין
150
5
2,550,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
ליאון בלום 4
114
5
2,500,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
חיים זכאי 2
144
6
2,850,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
עמנואל זמיר 100
107
4
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר 30
130
5
2,490,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון כצנלסון 21
122
5
2,650,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות
130
4.5
2,575,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים 27
104
4
2,210,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות 53
145
6
4,050,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
4
פתח תקווה כפר גנים ג
ישראל עידוד
135
6
2,990,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
דוד אבידן 4
128
5
2,850,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות 000
130
5
2,750,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
380
7
4,700,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
130
5
2,450,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
פנחס חגין 11
125
5
2,550,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
חיים זכאי
179
6.5
פתח תקווה כפר גנים ג
פנחס חגין
320
6
4,080,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
134
5
2,490,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
100
4
2,150,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
ישראל עידוד
140
5
3,600,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
חיים זכאי
100
4
2,220,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
22
4
2,300,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות 43
100
4
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות
130
5
2,690,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
ישראל עידוד
135
6
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן
80
3.5
1,900,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
ליאון בלום
100
4
2,290,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
132
5
2,595,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
עמנואל זמיר
120
5
2,540,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
110
4
2,370,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות
117
5
2,650,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות
150
6
2,750,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר 111
180
6
4,890,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין 29
190
6
3,900,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון כצנלסון 19
167
7
3,100,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון כצנלסון 25
100
4
2,020,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
חיים זכאי 11
105
4
2,190,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות 51
144
6
2,700,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן
220
8
5,100,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן 37
132
5
2,600,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
170
6
3,700,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
125
5
2,580,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יגאל מוסינזון 4
115
4
2,310,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר 33
171
6
4,000,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
174
6.5
2,970,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן
220
8
5,200,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
משה דוד מייזנר
130
5
2,520,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן
148
6
2,990,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
123
5
2,620,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים 90
130
5
2,590,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוטקובסקי
2,400,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
183
4
3,180,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות
205
5
2,220,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
עמנואל זמיר 12
15
5
2,395,000 ₪