ארכיון מודעות דירות למכירה

פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן 41
130 מר
5
2,460,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
חיים זכאי
126 מר
5
2,700,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון כצנלסון 21
110 מר
4
1,950,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות
120 מר
5
1,800,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן 38
240 מר
7
4,900,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
דניאל ליפשיץ 41
140 מר
5
2,950,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
חיים זכאי
107 מר
4
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות
70 מר
3
1,460,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
125 מר
5
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון כצנלסון 19
280 מר
7
2,900,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין
150 מר
5
2,550,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון כצנלסון 21 21
153 מר
6
2,790,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
חיים זכאי
140 מר
6
2,720,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
חיים זכאי 6
113 מר
4
2,150,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
ויצמן
6
פתח תקווה כפר גנים ג
עמנואל זמיר 4
94 מר
4
2,300,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות 100
190 מר
7
3,550,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
הרב משה צבי נריה 6
140 מר
6
פתח תקווה כפר גנים ג
חיים זכאי 11
123 מר
5
2,650,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
הפרדס 10
102 מר
4
2,590,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
דוד אבידן 10
104 מר
4
2,300,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
עמנואל זמיר
95 מר
4
2,380,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
הפרדס
100 מר
4
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
345 מר
5.5
3,290,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
עמנואל זמיר
94 מר
4
2,190,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות 81
111 מר
4
2,350,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
עמנואל זמיר 555
122 מר
5
2,680,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות
153 מר
6
3,350,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
130 מר
5
2,550,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות 43
125 מר
5
2,575,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
חיים זכאי 11
123 מר
5
2,700,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון כצנלסון 19 19
4
2,190,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
משה דוד מייזנר 10 10
110 מר
4
2,390,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות
5
2,575,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות
150 מר
5
3,270,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות
580 מר
6
3,900,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
פנחס חגין
123 מר
5
2,490,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
75 מר
3
1,710,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות
580 מר
6
3,900,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
פנחס חגין
130 מר
5
2,400,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים 31
104 מר
4
2,300,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון כצנלסון 21
130 מר
5
2,180,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
185 מר
6.5
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
140 מר
6
2,870,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
חיים זכאי 6
110 מר
4
2,490,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין 27
145 מר
6
2,825,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
133 מר
4.5
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין 40
143 מר
6
2,700,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
משה דוד מייזנר
127 מר
5
2,550,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
משה דוד מייזנר 1
100 מר
3.5
2,280,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר 34
122 מר
5
2,650,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
עמנואל זמיר 1
128 מר
5
2,600,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין
142 מר
6
2,800,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין 40
156 מר
6
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
185 מר
5
4,150,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
משה דוד מייזנר
117 מר
4.5
2,430,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
משה פלד
143 מר
6
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין
125 מר
5
2,650,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות
125 מר
5
2,550,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
140 מר
6
2,750,000 ₪