ארכיון מודעות דירות למכירה

פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרמן צבי שפירא 31
96 מר
4
1,950,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מיכל לייב כץ
90 מר
4
1,350,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שמואל סלנט
94 מר
4
1,395,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל 83
120 מר
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
התשעים ושלוש
160 מר
4
1,580,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
זאב ברנדה 11
100 מר
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
זכרון משה
95 מר
4
1,760,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שרה אהרונסון
97 מר
4
1,780,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קוק 5
95 מר
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מיכל לייב כץ
95 מר
4
1,600,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל 28
110 מר
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי 4
100 מר
4
1,550,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
טרומפלדור 55
94 מר
4
1,640,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אנה פרנק 2
120 מר
4
1,845,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרמן צבי שפירא 36
94 מר
4
1,770,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
זכרון משה
95 מר
4
1,760,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי
100 מר
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אנה פרנק
158 מר
4
1,900,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
טרומפלדור
94 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי
100 מר
4
1,494,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ חיים 47
103 מר
4
1,580,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ חיים
105 מר
4
1,670,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל
100 מר
4
1,320,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
זכרון משה
95 מר
4
1,760,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
זכרון משה
100 מר
4
פתח תקווה מרכז העיר דרום
טרומפלדור
110 מר
4
1,620,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
ביאליק
96 מר
4
1,890,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אחד העם
100 מר
4
1,430,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
התשעים ושלוש
105 מר
4
1,730,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי 555
98 מר
4
1,580,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שלום שבזי 11
90 מר
4
1,490,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
עין גנים 62
90 מר
4
1,595,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חנה סנש
120 מר
4
1,710,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שמואל סלנט
90 מר
4
1,400,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
זאב ברנדה 11
100 מר
4
1,560,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ מרדכי 6
90 מר
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
טרומפלדור
95 מר
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרמן צבי שפירא 7
100 מר
4
1,950,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
זאב ברנדה
16 מר
4
2,060,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
רוטשילד 160
110 מר
4
1,530,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קטרוני
115 מר
4
1,990,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אחד העם 9
94 מר
4
פתח תקווה מרכז העיר דרום
גד מכנס
90 מר
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קטרוני 9
100 מר
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ חיים 19
83 מר
4
1,360,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
ראב
87 מר
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל 75
100 מר
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
טרומפלדור
95 מר
4
1,550,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שרה אהרונסון
97 מר
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
קק"ל
109 מר
4
1,630,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרמן צבי שפירא 31
96 מר
4
1,950,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אחד העם
100 מר
4
1,400,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מרדכי בן דרור 14 14
4
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי 4
112 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מנחם רצון 1
100 מר
4
1,860,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
טרומפלדור
108 מר
4
1,428,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קוק
110 מר
4
1,870,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי 21
90 מר
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי
100 מר
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
יחיאל מיכל פינס 3
100 מר
4