ארכיון מודעות דירות למכירה

חדרה גני אלון;הזיתים
דוד אלעזר 5
300 מר
6
2,000,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
יעקב דורי
160 מר
6
2,000,200 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
דוד אלעזר
370 מר
6
2,100,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
נוה חיים
170 מר
6
185,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
נוה חיים
740 מר
6
2,490,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
נוה חיים
160 מר
6
1,850,000 ₪