ארכיון מודעות דירות למכירה

חדרה גני אלון;הזיתים
חיים לסקוב 11
92 מר
4
690,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק 11
88 מר
3.5
910,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק 11
90 מר
3.5
990,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
משה דיין 2
98 מר
3.5
950,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק 2
70 מר
3.5
1,000,200 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק
88 מר
3.5
775,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק
90 מר
3.5
1,020,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק 15
165 מר
3.5
1,180,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
יחיעם 99
60 מר
3
710,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
יחיעם
70 מר
4
670,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
הרב דוד משתה 1
460 מר
5
2,100,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
חיים לסקוב 3
75 מר
3
750,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
יחיעם 3
65 מר
3
750,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
יחיעם
65 מר
3
760,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק
82 מר
3.5
970,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק
200 מר
250,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
יחיעם
60 מר
3
670,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק
80 מר
3.5
1,160,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק 22
111 מר
4.5
1,160,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק 193
70 מר
3
1,000,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
שמואלזון 11
72 מר
3
760,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק 19
115 מר
5.5
1,200,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
יחיעם 2
80 מר
3
750,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
משה דיין 2
62 מר
3
860,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק 28
75 מר
3.5
950,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק
80 מר
3.5
950,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
משה דיין 99
75 מר
3
920,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק 26
82 מר
3.5
950,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
משה דיין
65 מר
3
760,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק 19
117 מר
5
1,400,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
צפרה
50 מר
2.5
725,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
צפרה
60 מר
2
750,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק 19
110 מר
5
1,400,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
משה דיין 8
75 מר
3
850,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
משה דיין
95 מר
3.5
860,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
משה דיין
75 מר
3
895,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק
95 מר
3.5
1,200,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק
78 מר
3.5
925,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
יחיעם
50 מר
2
620,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
יחיעם
65 מר
3
720,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
משה דיין
1 מר
4
920,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
חיים לסקוב
75 מר
3
745,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק
80 מר
3.5
1,025,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק 19
115 מר
5.5
1,200,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
שמואלזון
52 מר
3
770,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק
140 מר
4.5
1,350,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק
80 מר
3.5
980,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
יחיעם
1 מר
2
745,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק
80 מר
3.5
950,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
משה דיין
95 מר
4
899,999 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
משה דיין 12
90 מר
4
850,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק
111 מר
5.5
1,150,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק
82 מר
3.5
980,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק
80 מר
3.5
1,030,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
משה דיין
75 מר
3.5
780,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק
115 מר
5.5
1,200,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק
8 מר
3.5
980,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק
80 מר
3.5
955,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק 22
111 מר
5.5
1,100,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק
82 מר
3.5
910,000 ₪